Επιδότηση μέχρι 5.000 ευρώ για e-shop: Έως 24 Μαρτίου οι αιτήσεις – Ποιοι είναι δικαιούχοι

Επιδότηση μέχρι 5.000 ευρώ για e-shop: Έως 24 Μαρτίου οι αιτήσεις – Ποιοι είναι δικαιούχοι

 

Συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων του προγράμματος επιδότησης από το ΕΣΠΑ για κατασκευή ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop ύψους 5.000 ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που διαθέτουν κατάστημα λιανικής πώλησης.
 
Το ύψος της επιδότησης στους δικαιούχους ανέρχεται στο 100% -έως 5.000 ευρώ συνολικά- ανά επιχείρηση με σκοπό την ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος.
 
Ποιοι οι δικαιούχοι για επιδότηση e-shop
Το πρόγραμμα ΕΣΠΑ e-λιανικό καλύπτει το 100% της δαπάνης για τη δημιουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος και αναμένεται να αφορά αποκλειστικά τον κλάδο του λιανικού εμπορίου. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι:
 
Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις λιανεμπορίου, οι οποίες διατηρούν φυσικό κατάστημα και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά.
Θα πρέπει να έχουν κύρια δραστηριότητα το λιανεμπόριο (ΚΑΔ 47 και Αναλυτικοί αυτού με την εξαίρεση του τομέα της αλιείας και της εμπορίας καπνού και προϊόντων καπνού).
Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων λήγει στις  24/3/2021. Eνδεικτικοί κλάδοι λιανεμπορίου οι οποίοι είναι δικαιούνται την επιδότηση είναι:
 
Ένδυση – Υπόδηση
 
Καταστήματα πώλησης ενδυμάτων
Καταστήματα πώλησης υποδημάτων & δερμάτινων ειδών
Καταστήματα αθλητικών ειδών & αθλητικού εξοπλισμού
Αθλητισμός
 
Καταστήματα ποδηλάτων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων
Καταστήματα πώλησης οργάνων γυμναστικής
Τεχνολογία
 
Καταστήματα πώλησης εξοπλισμού ήχου και εικόνας
Καταστήματα τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού
Καταστήματα φωτογραφικών & κινηματογραφικών ειδών
Καταστήματα Υ/Η και περιφερειακών τους
Οικιακός Εξοπλισμός
 
Καταστήματα πώλησης επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης
Καταστήματα πώλησης ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
Καταστήματα πώλησης χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου
Καταστήματα λευκών ειδών (σεντονιών, κουρτινών, παπλωμάτων, κ.α)
Καταστήματα πώλησης επιτραπέζιων, μαγειρικών ή οικιακών σκευών
Καταστήματα στρωμάτων
Καταστήματα φωτιστικών ειδών
Οικοδομικά Είδη
 
Καταστήματα χρωμάτων, βερνικιών, λούστρων και άλλων χημικών προϊόντων
Καταστήματα υδραυλικών ειδών και ειδών υγιεινής
Διάφοροι κλάδοι
 
Καταστήματα πώλησης παιχνιδιών
Καταστήματα ρολογιών, κοσμημάτων και faux bijoux
Καταστήματα μεταχειρισμένων ενδυμάτων, υποδημάτων, βιβλίων και άλλων ειδών
Λιανικό εμπόριο διαφόρων προϊόντων από καταστήματα outlet ή stock
Καταστήματα χαρτικών ειδών και βιβλίων
Καταστήματα πώλησης λουλουδιών
Καταστήματα οπτικών ειδών
Καταστήματα πώλησης μουσικών οργάνων
Καταστήματα πώλησης αρωμάτων και κολονιών
Ποιες είναι οι προϋποθέσεις
Οι προϋποθέσεις για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα οι επιχειρήσεις είναι:
 
Να έχουν συσταθεί έως τις 7/11/2020
Έχουν το ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ (ΚΑΔ 47) είτε ως κύρια Δραστηριότητα, στην έδρα ή στο υποκατάστημα, είτε ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα.
Διαθέτουν φυσικό κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών
Απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους
Να έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά.
Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε:
 
Υφιστάμενες, οι οποίες έχουν συσταθεί έως και την 30/09/2019
Νεοσύστατες, οι οποίες έχουν συσταθεί από 01/10/2019 και μετά, μέχρι τις 07/11/2020.
Το e-shop θα πρέπει να:
 
Να λειτουργεί σε δύο γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive, να συνοδεύεται από λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών.
Να διασφαλίζει την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ) στο σύνολο των προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
Επιδοτούμενες δαπάνες
Η χρηματοδότηση για κάθε επιχείρηση θα καλύπτει το 100% της δαπάνης για την κατασκευή ενός νέου e-shop.
 
Με το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, το μέγιστο ποσό επιδότησης για μια επιχείρηση λιανικού εμπορίου θα είναι έως 5.000 ευρώ και θα περιλαμβάνει:
 
Κατασκευή του e-shop, δηλαδή υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης/αναβάθμισης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop συμπεριλαμβανομένων των λογισμικών παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών, Φιλοξενία (hosting, collocation).
Eξυπηρετητές/διακομιστές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών – λογισμικού απαιτούμενου για την δημιουργία/αναβάθμιση και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη, κλπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα. Επιτρέπεται και η απόκτηση με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS).
Δαπάνες προμήθειας για ηλεκτρονικούς Υπολογιστές (Desktop/Laptop)
Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία/αναβάθμιση και την λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός δικτύου, Bar code readers, εκτυπωτές, κλπ.)
Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.
Για τη χρηματοδότηση από την Δράση ΕΣΠΑ «e-λιανικό», απαιτείται η υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης, στην οποία θα επισυνάπτονται τα εξής:
 
Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr
Παραστατικά προμήθειας εξοπλισμού και υπηρεσιών για την δημιουργία ή την αναβάθμιση του ηλεκτρονικού καταστήματος της επιχείρησης
Αποδεικτικά στοιχεία της δημιουργίας/αναβάθμισης του ηλεκτρονικού καταστήματος (πχ ηλεκτρονική διεύθυνση)
Φωτογραφίες του φυσικού καταστήματος με εμφανή τα στοιχεία ταυτοποίησης και χωροθέτησης αυτού.
ert.gr