Σε 13 κατηγορίες δικαιούχων θα καταβληθούν επιδόματα και αποζημιώσεις ως 5 Μαρτίου - Οι νέες προθεσμίες δηλώσεων

Σε 13 κατηγορίες δικαιούχων θα καταβληθούν επιδόματα και αποζημιώσεις ως 5 Μαρτίου - Οι νέες προθεσμίες δηλώσεων

 

Μπαράζ πληρωμών ειδικών αποζημιώσεων και επιδομάτων σε 13 κατηγορίες δικαιούχων θα ''τρέξουν'' κατά την τρέχουσα εβδομάδα. Παράλληλα,''ανοιχτή'' είναι μια σειρά προθεσμιών για νέες δηλώσεις πληττόμενων εργαζομένων για νέες αποζημιώσεις. 
 
 
Μεταξύ των πληρωμών αυτής της εβδομάδας οι οποίες  ξεχωρίζουν οι αποζημιώσεις σε όσους εργαζομένους βγήκαν σε αναστολή το Φεβρουάριο, αλλά και τα επιπλέον επιδόματα  τα οποία θα λάβουν οι άνεργοι, η τακτική επιδότηση των οποίων έληξε τον Ιανουάριο.
 
Συνολικά, οι πληρωμές θα ανέλθουν σε 380 εκατ. ευρώ και θα αφορούν σε 747.768 δικαιούχους, ενώ  θα γίνουν από σήμερα έως και την Παρασκευή  5 Μαρτίου. 
 
Την ίδια ώρα,  oι δηλώσεις για τις αναστολές συμβάσεων στις κλειστές και πληττόμενες επιχειρήσεις για το μήνα Μάρτιο μπορούν να υποβληθούν από τις 3 έως 7 Μαρτίου. Όσον αφορά το μηχανισμό ''Συν-Εργασία'', οι σχετικές δηλώσεις για το Μάρτιο, μπορούν να υποβληθούν καθ' όλη τη διάρκεια του εν λόγω μήνα, δηλαδή μεταξύ 1ης -31ης Μαρτίου 2021.
 
Επίσης, έχει ήδη ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή μονομερών υπεύθυνων δηλώσεων  για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 για διάφορες κατηγορίες εργαζομένων στον τουρισμό.
 
Oι καταβολές της τρέχουσας εβδομάδας 
Πιο αναλυτικά, οι καταβολές, οι οποίες θα γίνουν αυτή την εβδομάδα όχι μόνο για πληττόμενους αλλά και άλλους δικαιούχους,  θα αφορούν :
 
1. Όσους μισθωτούς κλειστών ή πληττομένων επιχειρήσεων βγήκαν σε αναστολή κατά το μήνα Φεβρουαρίου 2021
 
2. Όσους μισθωτούς βγήκαν αναδρομικά σε αναστολή προηγούμενους μήνες.
 
Εκείνους τους οποίους προέβησαν σε μονομερείς δηλώσεις στους κλάδους του τουρισμού
 
Δικαιούχους επιδόματος αδείας οι οποίοι είχαν ενταχθεί στο μηχανισμό ''Συν-Εργασία''.
 
5.. Τους δικαιούχους επιδομάτων του e- ΕΦΚΑ για ασθένεια, μητρότητα, κηδεία, μητρότητας
 
6. Συνταξιούχους του e-ΕΦΚΑ που δικαιούνται εφάπαξ
 
7. Δικαιούχους εξωϊδρυματικού επιδόματος και επιδόματος συμπαράστασης του του τέως ΤΑΥΤΕΚΩ (e-ΕΦΚΑ)
 
8. Δικαιούχους κληρονομικών παροχών επικουρικής σύνταξη  (e-ΕΦΚΑ).
 
9. Δικαιούχους συμπληρωματικής καταβολής δωροσήμου από τον e-ΕΦΚΑ.
 
10. Ανέργους που δικαιούνται τακτικό επίδομα ανεργίας και άλλα επιδόματα του ΟΑΕΔ.
 
11. Ανέργους που δικαιούνται επιδότηση από προγράμματα απασχόλησης του ΟΑΕΔ.
 
12. Μητέρες που δικαιούνται επιδοτούμενη άδεια μητρότητας (από τον ΟΑΕΔ)
 
13. Ανέργους  (σ.σ. εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ)  των οποίων η τακτική επιδότηση έληξε τον Ιανουάριο και δικαιούνται δίμηνη παράταση. Θα λάβουν το ποσό που αντιστοιχεί στον πρώτο μήνα της παράτασης (σ.σ. Φεβρουάριος).
 
Οι νέες δηλώσεις οι οποίες μπορούν να γίνουν 
Παράλληλα, από την τρέχουσα εβδομάδα και έπειτα, ξεκινούν νέες διαδικασίες δηλώσεων. Συγκεκριμένα, οι σημαντικότερες εξ αυτών είναι οι ακόλουθες : 
*  Δηλώσεις αναστολές συμβάσεων
 
Η υποβολή δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας από τις επιχειρήσεις εργοδότες για τον Μάρτιο 2021 γίνεται προαναγγελτικά από 3 Μαρτίου 2021 έως και 7 Μαρτίου 2021 για μέρος ή για όλο τον μήνα.  
 
Στο ίδιο διάστημα δηλώνονται νομίμως και οι αναστολές συμβάσεων εργασίας που αφορούν την περίοδο 1-3 Μαρτίου 2021.Για τις δηλώσεις νέων αναστολών από 8 Μαρτίου 2021 και μετά, οι επιχειρήσεις – εργοδότες υποχρεούνται να προαναγγείλουν στο ''Εργάνη'' τις αναστολές αυτές τουλάχιστον την προηγούμενη μέρα της έναρξής τους.  Η προαναγγελία μπορεί να αφορά, είτε αυτοτελή χρονικά διαστήματα εντός του Μαρτίου είτε ολόκληρο τον μήνα. Για τις αναστολές μηνός Μαρτίου 2021 λαμβάνονται υπόψη οι εργαζόμενοι που έχουν προσληφθεί μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2021.
 
Διευκρινίζεται ότι εξαιτίας του προαναγγελτικού συστήματος αναστολών συμβάσεων εργασίας, το ''Εργάνη'' δεν αποδέχεται ορθές επαναλήψεις δηλώσεων αναστολών μηνός Φεβρουαρίου 2021  μετά τη λήξη του μήνα.
 
Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα υποβολής νέων δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων αναστολών συμβάσεων εργασίας για τον Ιανουάριο του 2021, από 1 έως 2 Μαρτίου 2021.
 
Από τις 1 έως τις 2 Μαρτίου /2021 δίνεται η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες για τον μήνα Ιανουάριο του 2021 στο σύστημα ''Εργάνη''.
 
Μηχανισμός ''Συν-Εργασία''
Αναφορικά με την υποβολή δηλώσεων για το πρόγραμμα "Συν-Εργασία", οι επιχειρήσεις – εργοδότες που επιθυμούν να ενταχθούν σε αυτό για τον Μάρτιο 2021 υποβάλλουν την Α’ φάση της αίτησης/δήλωσης ένταξης στον Μηχανισμό στο ''Εργάνη''. Επισημαίνεται ότι στον μηχανισμό εντάσσονται για τον μήνα Μάρτιο εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης, οι οποίοι έχουν προσληφθεί έως και 31 Ιανουαρίου 2021.
 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τις 1 έως και 31 Μαρτίου 2021. Σημειώνεται ότι είναι δυνατή η διαδικασία των ορθών επαναλήψεων των αιτήσεων/δηλώσεων ένταξης στον Μηχανισμό (Α’ φάση) καθ’ όλη τη διάρκεια της ανωτέρω προθεσμίας
 
Παράλληλα, υποβολή δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων για το πρόγραμμα "Συν-Εργασία" για τον μήνα Φεβρουάριο 2021 (Β’ φάση) γίνεται από τις 1 έως και 15 Μαρτίου 2021.
 
Οι δηλώσεις και ορθές επαναλήψεις στο πρόγραμμα "Συν-Εργασία" για τον μήνα Ιανουάριο 2021 (Β’ φάση) υποβάλλονται από τις 1 έως τις 15 Μαρτίου 2021.
 
Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα υποβολής των δηλώσεων "Αίτηση/δήλωση ένταξης στο μηχανισμό ''Συν-Εργασία'' (β΄φάση)'' και ''αίτηση/δήλωση ένταξης στο μηχανισμό ''Συν-Εργασία'' (β΄φάση) -ορθή επανάληψη'' τον μήνα Ιανουάριο του 2021 και μόνο:
 
- για εργαζόμενους για τους οποίους δεν έχει υποβληθεί δήλωση Β' φάσης για τον Ιανουάριο 2021, και
 
- για τους εργαζόμενους οι οποίοι αποκλείστηκαν από τις πληρωμές της Β΄φάσης.
 
Μονομερείς δηλώσεις στον τουρισμό
Από 25 Φεβρουαρίου δίνεται η δυνατότητα υποβολής μονομερών υπεύθυνων δηλώσεων για τη λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 534 ευρώ ανά μήνα, για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 στις ακόλουθες κατηγορίες εργαζομένων:
 
-Ξεναγοί και όσοι αποφοίτησαν 2019 και 2020 από διετούς φοίτησης Σχολές Ξεναγών
 
-Τουριστικοί συνοδοί
 
-  Εργαζόμενοι που απασχολήθηκαν τη θερινή τουριστική περίοδο έτους 2019,  σε τουριστικές επιχειρήσεις 
 
-Εργαζόμενοι που απασχολήθηκαν σε χειμερινά τουριστικά καταλύματα και χιονοδρομικά κέντρα από τον Οκτώβριο 2019 έως και τον Μάρτιο 2020 και δεν επαναπροσλήφθηκαν από τον Οκτώβριο του 2020 έως και τις 16 Φεβρουαρίου 2021.
capital.gr