Ετήσια κανονική άδεια: Τι δικαιούνται οι εργαζόμενοι που βρίσκονται σε αναστολή

Ετήσια κανονική άδεια: Τι δικαιούνται οι εργαζόμενοι που βρίσκονται σε αναστολή

 

 

Είναι γνωστό πως οι εργαζόμενοι που συνδέονται με σύμβαση ή σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, δικαιούνται να λάβουν ετήσια κανονική άδεια με αποδοχές από τον εργοδότη τους.
 
Γράφει η φοροτεχνικός Σοφία Γκλιάτη
Η άδεια αυτή χορηγείται αναλογικά με βάση το χρονικό διάστημα που απασχολήθηκε ο εργαζόμενος σε κάθε εργοδότη κατά το 1ο και το 2ο ημερολογιακό έτος. Από το 3ο ημερολογιακό έτος και έπειτα, ο εργαζόμενος δικαιούται ολόκληρη την ετήσια κανονική άδειά του, σε κάθε χρονικό σημείο του έτους αυτού. Ο εργοδότης οφείλει να χορηγεί την άδεια έως τις 31/12 κάθε έτους.
Το 2020, λόγω των αναστολών των συμβάσεων εργασίας, η χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας κατέστη δύσκολη και σε κάποιες περιπτώσεις αδύνατη. Υπενθυμίζεται πως η ετήσια κανονική άδεια χορηγείται σε εργάσιμες ημέρες σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας κάθε εργαζόμενου.
Κατά τη διάρκεια της αναστολής της σύμβασης εργασίας λοιπόν, ο εργαζόμενος δεν μπορεί να λάβει την άδεια του, εφόσον η χορήγηση αυτής πραγματοποιείται σε εργάσιμες ημέρες, οι οποίες δεν μπορούν να συμψηφιστούν με τις ημέρες της αναστολής. Ωστόσο, καθώς η αναστολή της εργασιακής σχέσης αναστέλλει μονάχα την υποχρέωση παροχής της συμφωνημένης εργασίας από τον εργαζόμενο (και αντίστοιχα την υποχρέωση καταβολής μισθού από τον εργοδότη), το δικαίωμα του εργαζόμενου ως προς την ετήσια κανονική του άδεια, ούτε θίγεται, ούτε επηρεάζεται.
Ειδικά για το 2020, σύμφωνα με τον Ν.4756/2020(26-11-2020) και συγκεκριμένα με την παρ.1 του αρ.69, δίνεται η δυνατότητα σε εργοδότες που απασχολούν εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας είχε τεθεί σε αναστολή οποιοδήποτε διάστημα από τον Μάρτιο 2020 έως τον Δεκέμβριο 2020, να μεταφέρουν το σύνολο ή το υπόλοιπο των δικαιούμενων ημερών της ετήσιας κανονικής άδειας, έως και την 30η Ιουνίου 2021. Επίσης, σύμφωνα με την παρ.2 του ίδιου άρθρου, κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις για την χορήγηση της άδειας και του επιδόματος αδείας. Υπενθυμίζεται πως το επίδομα αδείας ακολουθεί την άδεια και καταβάλλεται από τον εργοδότη, μαζί με τις αποδοχές αδείας του εργαζόμενου, κατ' αναλογία πάντα των ημερών αδείας που λαμβάνει κάθε φορά ο εργαζόμενος.
Οι εργοδότες έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν εντός του Ιανουαρίου κάθε έτους, το έντυπο Ε11, γνωστοποιώντας τα στοιχεία της ετήσιας κανονικής άδειας του προηγούμενου έτους. Ειδικά για φέτος, η προθεσμία υποβολής παρατάθηκε αρχικά έως την 28η Φεβρουαρίου 2021 (αντί 31/01/2021), με Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε στις 25/01/2021 και εν συνεχεία με νέα απόφαση δόθηκε εκ νέου παράταση στην υποβολή έως 31 Ιουλίου 2021 με την ΥΑ 8460/Δ1.2667/24.2.2021.
Συνιστάται προσοχή κατά την υποβολή για την συμπλήρωση των σχετικών πεδίων, στους εργοδότες που κάνουν χρήση της δυνατότητας μεταφοράς της άδειας του 2020, στο 2021.
enikonomia.gr