Πίεση από τους θεσμούς για να εξοφλήσει το Δημόσιο τα χρέη προς ιδιώτες

Πίεση από τους θεσμούς για να εξοφλήσει το Δημόσιο τα χρέη προς ιδιώτες

 

 

Το ΥΠΟΙΚ ζητά από τους φορείς να μειώσουν άμεσα το “stock” με τα χρήματα που παίρνουν από τον προϋπολογισμό - «Φέσια» κοντά στο 1 δισ. ευρώ!
 
Την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης προς τρίτους ζητούν επιτακτικά οι θεσμοί χτυπώντας «καμπανάκι» και μέσα από την 9η έκθεση ενισχυμένης εποπτείας για την ελληνική οικονομία. Πρόκειται για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν δημιουργήσεις, νοσοκομειακές, δήμοι, κ.λπ. προς τρίτους.
 
Tα χρέη του Δημοσίου προς του ιδιώτες έχουν μειωθεί, αλλά ο στόχος του περασμένου Δεκεμβρίου δεν επετεύχθη. Ως εκ τούτου τίθεται ένα νέο χρονοδιάγραμμα μείωσης των ληξιπροθέσμων οφειλών μέχρι τον Ιούνιο του 2021! Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην έκθεση «οι Αρχές δεσμεύτηκαν να ενημερώσουν το σχέδιο εκκαθάρισης των καθυστερούμενων καθυστερήσεων έως τον Μάρτιο του 2021 με σκοπό την εκκαθάρισή τους έως τον Ιούνιο του 2021, σε διαβούλευση με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργαν». Το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα για την πληρωμή των εκκρεμών συντάξεων (περίπου 500 εκατ ευρω) φτάνει μέχρι το τέλος του 202!
 
Το υπουργείο Οικονομικών μεταφέρει την πίεση προς τους φορείς για να «καθαρίσουν» τα δικά τους χρέη. Σε ειδικό κεφάλαιο της εγκυκλίου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, επισημαίνεται ότι “στο πλαίσιο της Ενισχυμένης Εποπτείας επιδιώκεται η πλήρης εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης προς τρίτους και πάνω απ’ όλα η συνεχής μέριμνα για την αποφυγή δημιουργίας νέων.
 
Προκειμένου να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, οι αρμόδιες ΓΔΟΥ και οι προϊστάμενοι οικονομικών υπηρεσιών των φορέων οφείλουν:
 
Να φροντίζουν για την άμεση αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους από ίδιους πόρους, τόσο του ίδιου του φορέα της Κεντρικής Διοίκησης, όσο και των εποπτευόμενων φορέων τους, καθώς και τη μη σώρευση νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους.
Να εξετάσουν τους λόγους, για τους οποίους δημιουργούνται καθυστερήσεις στις πληρωμές και συσσώρευση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, να φροντίσουν για την άμεση επίλυση τυχόν προβλημάτων λαμβάνοντας τα απαραίτητα νομοθετικά, διοικητικά ή λοιπά μέτρα για την αντιμετώπισή τους και υποβάλλοντας σχετικές προτάσεις στο ΓΛΚ
Ειδικότερα για τους φορείς, οι οποίοι υποβάλλουν μηνιαία στοιχεία προσαρμογών, να διερευνήσουν εάν υφίστανται περαιτέρω ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις οι οποίες εμπίπτουν στις σχετικές κατηγορίες προσαρμογών (οφειλές υπό δικαστική διαμάχη, οφειλές που αφορούν σε δαπάνες προς αποκατάσταση παγίων προκαταβολών, οφειλές οι οποίες έχουν εξοφληθεί μέσω κατασχέσεων και οφειλές που δεν έχουν αποπληρωθεί λόγω εξωγενών παραγόντων, όπως μη εμφάνιση δικαιούχου ή μη προσκόμιση δικαιολογητικών) και να φροντίσουν για τη συμπερίληψή τους σε ειδικούς Πίνακες.
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του της 9ης έκθεσης, το 2020 «έκλεισε» με εκκρεμή ληξιπρόθεσμα 979 εκατ. ευρώ.
newmoney.gr