Νέες εκπαιδευτικές δράσεις από το Κ.Ε.Κ. της Περιφέρειας

Νέες εκπαιδευτικές δράσεις από το Κ.Ε.Κ. της Περιφέρειας

 

 

 

Το Κ.Ε.Κ. Γεννηματάς της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου συνεχίζει τη δραστηριότητα του για το 2021 με νέες, άκρως ενδιαφέρουσες, δωρεάν, εξ αποστάσεως εκπαιδευτικές δράσεις, επικεντρωμένες μεταξύ άλλων στον Τουρισμό, στη Διαχείριση Κινδύνου, Κρίσεων, Φυσικών Καταστροφών όπως επίσης και στην Αρχιτεκτονική, στην Λαογραφία και στην Τέχνη.
 
Οι εγγραφές γίνονται, έως την συμπλήρωση των θέσεων, ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΚΕΚ στη διεύθυνση: www.katartisi-pnai.gr. 
 
Οι κατηγορίες των προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του K.E.K. ( www.katartisi-pnai.gr),  εμπεριέχουν ένα σύγχρονο,  στοχευμένο και αρκετά εξειδικευμένο φάσμα θεματικών πεδίων:
 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων - Προγραμματισμός Ανθρωπίνων πόρων -  Eπιλογή  και τοποθέτηση σε θέση   απασχόλησης -  Προσέλκυση  εργαζομένων - Κατάρτιση – Εκπαίδευση Ανθρωπίνου   Δυναμικού - Διαχείριση κρίσεων – Συγκρούσεις - Αποφάσεις για τη δομή της Αμοιβής - Ηγεσία – Συναισθηματική νοημοσύνη - Project management
 
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Παρουσίαση βασικών θεμάτων Ψυχολογίας, με έμφαση, όμως στην Τουριστική Ψυχολογία, με σκοπό οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν τον ρόλο της Ψυχολογίας στην τουριστική συμπεριφορά και να βελτιώσουν τη δυνατότητα ορθής επικοινωνίας με τους επισκέπτες – τουρίστες
 
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ. ΗΓΕΣΙΑ,
ΓΝΩΣΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
Απευθύνεται σε Προϊσταμένους - Ομαδάρχες και Μέλη Εθελοντικών Ομάδων που εμπλέκονται σε διαδικασίες διαχείρισης καταστροφών. 
 
 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 
Ο κύκλος διαλέξεων «Φιλοσοφία και Τεχνικές Σύνθεσης του Χώρου» φιλοδοξεί να καλλιεργήσει την αισθητική ταυτότητα του κάθε συμμετέχοντα, καθώς και να οξύνει τις ικανότητες αντίληψης και σύνθεσης του χώρου.
 
Η ΤΕΧΝΗ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να αναπτύξουν τη γνώση τους σε θέματα που άπτονται του αντικειμένου της Ιστορίας της Τέχνης. Ορισμός, καλές και εφαρμοσμένες τέχνες, κατηγορίες τεχνών, καλλιτεχνικά ρεύματα, χρονικές περίοδοι της ιστορίας της τέχνης, νεοελληνική τέχνη.
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΨΗΦΙΔΩΤΟΥ
Εισαγωγή στην τέχνη του ψηφιδωτού. Ιστορική αναδρομή. Υλικά για ψηφοθέτηση
Αρχές ψηφοθέτησης. Οδηγίες για προετοιμασία επιφάνειας. Ψηφοθέτηση.
 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
 ΤΗΣ Α΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ
Σκοπός οι εκπαιδευτικοί να αναγνωρίζουν τα στοιχεία του λαϊκού πολιτισμού στην διδακτική τους ύλη, να γνωρίζουν βασικά θεωρητικά περί αυτών και να τα αξιοποιούν δημιουργικά στην καθημερινή διδακτική τους πρακτική.
 
Υπενθυμίζεται στους ενδιαφερόμενους ότι τα σεμινάρια απευθύνονται σε ενήλικες, ανεξαρτήτως ηλικίας, καταγωγής και επαγγελματικής κατάστασης, με στόχο την ανάπτυξη και αναβάθμιση επαγγελματικών δεξιοτήτων, ενώ η συμμετοχή στα σεμινάρια είναι δωρεάν. 
Όσοι  ολοκληρώσουν επιτυχώς τη συμμετοχή τους στα προγράμματα επιμόρφωσης θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης από το ΚΕΚ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ.