23 θέσεις ζητά ο Δήμος Μυκόνου μέσω της Εθελοντικής Κινητικότητας Υπαλλήλων

23 θέσεις ζητά ο Δήμος Μυκόνου μέσω της Εθελοντικής Κινητικότητας Υπαλλήλων

 

 
Ανακοίνωση - Πρόσκληση εξέδωσε ο Δήμος Μυκόνου για εκδήλωση ενδιαφέροντος για την μετάταξη υπαλλήλων μέσω του προγράμματος της Εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας.
 
Συγκεκριμένα ενδιαφέρεται για την κάλυψη συνολικά 23 θέσεων κατά κατηγορία, λάδο και ειδικότητα: 
 
ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 
Δύο (2) ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
Μία (1) ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Μία (1) ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών
Μία (1) ΠΕ Χημ. Μηχανικών ή Μηχ/κων Περιβάλλοντος
Μία (1) ΠΕ Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
Μία (1) ΠΕ Οικονομικού–Λογιστικού
Μία (1) ΠΕ Διοικητικών
Μία (1) ΠΕ Διοικητικών Οικονομολόγων
Μία (1) ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
Μία (1) ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας
Δύο (2) ΤΕ Διοικητικών - Λογιστών
Μία (1) ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων
Μία (1) ΔΕ Μηχ/κών Αυτοκινήτων 
Μία (1) ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Αυτοκινήτων
Μία (1) ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Σαρώθρων)
Δύο (2) ΔΕ Ηλεκτρολόγων
Δύο (2) ΔΕ Διοικητικών
Δύο (2) ΥΕ Φυλάκων