Την 1η Μαρτίου ξεκινούν οι εγγραφές για την Α' Τάξη στα Δημοτικά

Την 1η Μαρτίου ξεκινούν οι εγγραφές για την Α' Τάξη στα Δημοτικά

Ξεκινούν τη 1η Μαρτίου οι εγγραφές οι εγγραφές για την Α' Τάξη των Δημοτικών Σχολείων και διαρκέσουν μέχρι τη Παρασκευή 19/03/2021.
 
Σύμφωνα με το άρθρο 44 του νόμου 4777/2021, για την εγγραφή στην Α' τάξη του Δημοτικού σχολείου απαιτούνται τα παρακάτω:
 
1)Δημόσιο έγγραφο από το οποίο να φαίνεται η διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας του μαθητή/τριας: α) οι λογαριασμοί ΔΕΚΟ, β) μισθωτήριο κατοικίας το οποίο έχει ανακτηθεί από το σύστημα TAXISNET ως ηλεκτρονική υποβολή μισθώματος. Σε καμία περίπτωση αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας δεν μπορεί να θεωρηθεί η Υπ. Δήλωση (Ν. 1599/1986) περί φιλοξενίας καθώς και η διεύθυνση εργασίας των γονέων. 
 
2) Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού (φωτοτυπία) στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια. 
 
3)Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) συμπληρωμένο από ιατρό. Το Α.Δ.Υ.Μ. αποτελεί απαραίτητο πιστοποιητικό για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής.
 
Από 22/03/2021 και μετά οι εγγραφές θα γίνονται μόνο στη διεύθυνση πρωτοβάθμια εκπαίδευσης στη Σύρο.