Το απόγευμα η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Η ατζέντα των θεμάτων

Το απόγευμα η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Η ατζέντα των θεμάτων

 

 


Η τρίτη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μέσα στον πρώτο μήνα ανάληψης  των καθηκόντων της νέας Δημοτικής Αρχής πραγματοποιείται σήμερα Δευτέρα 29  Σεπτεμβρίου στις 6:00 το απόγευμα. 
 
 
Έπτά είναι τα θέματα που θα απασχολήσουν το Σώμα, μεταξύ των οποίων η πρόταση της  ΚΕΠΟΜ περί εξέταση υπογραφής συμφωνητικού συνεργασίας του Δήμου Μυκόνου, του ΑΣ  ΜΟΙΚΟΝΟΣ και της Ελληνικής Εταιρίας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης ΑΕ για το πιλοτικό  πρόγραμμα συλλογής και ανακύκλωσης  διαχωρισμένων στην πηγή αποβλήτων συσκευασίας  στον Δήμο Μυκόνου. 
 
 
Την συζήτηση του θέματος έθεσε με πρότασή της η ΚΕΠΟΜ στο προηγούμενο Δημοτικό  Συμβούλιο εξασφαλίζοντας την δέσμευση του Προέδρου ότι θα συζητηθεί στην επόμενη  συνεδρίαση. 
 
 
Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:
 
 
1)  Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για την παροχή γεύματος στους αθλητές  και προπονητές των αγώνων στίβου 'ΔΗΛΕΙΑ 2014' που θα διεξαχθούν στο γήπεδο  Κόρφου Μυκόνου.
 
2)   Εξέταση υπογραφής συμφωνητικού συνεργασίας του Δήμου Μυκόνου του ΑΣ ΜΟΙΚΟΝΟΣ και της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. για το πιλοτικό  πρόγραμμα συλλογής και ανακύκλωσης διαχωρισμένων στην πηγή αποβλήτων συσκευασίας  στον Δήμο Μυκόνου.
 
3) Χορήγηση άδειας εκμίσθωσης μοτοπ/των στην κα ΤΡΟΜΠΑΤΖΗ ΑΝΝΑ του ΑΠΟΣΤ.  κατόπιν της υπ' αρ. 6041/8-7-2014 αίτησής της.
 
4)  Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Μυκόνου στην Γενική Συνέλευση των μετόχων της  Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε.
 
5)  Ορισμός Διοικητικών Συμβουλίων των Σχολικών Επιτροπών: α) Α΄βάθμιας Σχολ.  Επιτροπής Δήμου Μυκόνου και β) Β΄βάθμιας Σχολ. Επιτροπής Δήμου Μυκόνου.
 
6)  Έγκριση εξόδων μετακίνησης Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων  του Δήμου Μυκόνου, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. 
 
7)  Εξέταση διαφόρων θεμάτων, εγγράφων, αιτήσεων.