Αίτηση εκπαιδευόμενου στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Μυκόνου

Αίτηση εκπαιδευόμενου στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Μυκόνου

 

 

 

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2014-2015 ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Μυκόνου
 
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΔΒΜ Δήμου Μυκόνου παρακαλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έως και τις 12 Οκτωβρίου 2014 Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που δύναται να υλοποιηθούν παρατίθενται στο παράρτημα της αίτησης.
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν έως δύο (2) εκπαιδευτικά προγράμματα με σειρά προτεραιότητας. Κατόπιν της λήξης υποβολής των αιτήσεων άμεσα θα ξεκινήσει η υλοποίηση των τμημάτων που θα προκύψουν κατόπιν της επεξεργασίας των αιτήσεων των ενδιαφερομένων και της επάρκειας σε εκπαιδευτικό προσωπικό.
 
Η  αίτηση υποβάλλεται συμπληρωμένη σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση giannis87kor@hotmail.com
 
Η αίτηση θα είναι διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου www.mykonos.gr Τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα υλοποιηθούν στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Μυκόνου στην θέση Πετεινάρος.