Λιμεναρχείο Μυκόνου: Νέα αναγγελία θυελλωδών ανέμων

Λιμεναρχείο Μυκόνου: Νέα αναγγελία θυελλωδών ανέμων

Λιμεναρχείο εξέδωσε νέα αναγγελία θυελλωδών κατά την οποία ενημερώνει για τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να ληφθούν.
 
1. Σύμφωνα με το Δελτίο Αναγγελίας Θυελλωδών Ανέμων της Ε.Μ.Υ. 16-02-2021/1600 UTC για: 
ΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ, ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 25.00 
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 17/04 UTC 
ΒΟΡΕΙΟΙ 8 Η 9 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 25.00, ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΑΜΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 17/04 UTC 
ΒΟΡΕΙΟΙ 9 Η 10 
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ, ΣΤΕΝΟ ΚΑΦΗΡΕΑ 
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 16/22 UTC 
ΒΟΡΕΙΟΙ 8 Η 9 
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ 
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 16/22 UTC 
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8 
2. Παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες ελλιμενισμένων σκαφών σε λιμένες, μαρίνες και όρμους της περιοχής μας: α) Να μεριμνήσουν για την ασφαλή πρόσδεση των σκαφών τους. 
β) Να βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα για παροχή βοήθειας στα σκάφη τους ή έτερου προσώπου, εφόσον  απαιτηθεί. 
3. Συνίσταται στους ιδιοκτήτες σκαφών να αποφεύγεται η δραστηριοποίηση κατά τον χρόνο ισχύος του τρέχοντος  δελτίου θυελλωδών ανέμων. 
4. Υπενθυμίζουμε ότι σε περίπτωση ανάγκης οι επικοινωνίες μεταξύ σκαφών και της Υπηρεσίας μας  διενεργούνται στο κανάλι VHF 12 και τηλεφωνικά στο 2289022218. 
5. Λαμβάνοντας υπόψη αφενός, την απήχηση και την αμεσότητα που έχουν τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης στο  κοινό και αφετέρου το εύρος των αναγνωστών, ακροατών και θεατών που διαθέτει το κάθε μέσο,  παρακαλούμε για την έγκαιρη ενημέρωση του κοινού.  
6. Αλιευτικός Σύλλογος που κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως μεριμνήσει για την έγκαιρη και άμεση  ενημέρωση των επαγγελματιών αλιέων μελών του.  
7. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας και πιστεύουμε ότι η προσπάθεια αυτή που  καταβάλλεται από Υπηρεσία μας για την ενημέρωση των πολιτών, να αποδώσει στο μέγιστο βαθμό.  
 Α/Φ 
ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Λ.Σ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ