Εφορία: Πότε σταματά το κυνηγητό της είσπραξης οφειλών

Εφορία: Πότε σταματά το κυνηγητό της είσπραξης οφειλών

 

 

Τα 24 δισ. ευρώ που «παρκάρονται», αλλά δεν διαγράφονται - Πότε ένα χρέος μπαίνει στα «ανεπίδεκτα είσπραξης» - Οι ανοιχτές οφειλές της “Ακρόπολις”, της Ολυμπιακής, του... Μινιόν και της Πειραϊκής Πατραϊκής
 
Η Ανεξάρτητη Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) φροντίζει να μας θυμίζει ότι τα ληξιπρόθεσμα χρέη των πολιτών προς την εφορία διαμορφώνονται στα 107, 5 δισ. ευρώ, όμως το πραγματικό χρέος που μπορεί να εισπραχθεί βρίσκεται χαμηλότερα, τα 83,6 δισ. ευρώ.
 
Ένα χρέος της τάξης των 24 δισ. ευρώ, σέρνεται εδώ και χρόνια στης λίστες των ληξιπροθέσμων οφειλών πάρα το γεγονός ότι δεν πρόκειται να εισπραχθεί ποτέ! Μια μάτια στις δημοσιοποιημένες λίστες της ΑΑΔΕ (με ημερομηνία αναφοράς 31/12/2019) δείχνει ότι παραμένουν ενεργά ληξιπρόθεσμα χρέη απο εταιρείες που έχουν φαλιρίσει εδώ και… δεκαετίες!
 
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Ακρόπολις Χρηματιστηριακή που οφείλει 10,469 δισεκατομμύρια ευρώ (!) στο δημόσιο ενώ στις ίδιες λίστες φιγουράρουν τα σούπερ μάρκετ Ατλάντικ, η Sprider Stores, η Ασπίς Πρόνοια, η Θεμελιοδομή, το Μινιόν, η Πειραϊκή – Πατραϊκή, καθώς και η Ολυμπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες, η οποία χρωστάει 1,844 δισ. ευρώ στην Εφορία και 1,565 δισ. ευρώ στον ΕΦΚΑ!
 
Επί της ουσίας, το συνολικό ύψος των (παλαιών και νέων) ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τις φορολογικές αρχές διαμορφώνεται στα 107,586 δισ. ευρώ. Από το ποσό αυτό όμως τα 23,952 δισ. ευρώ θεωρούνται ανεπίδεκτα είσπραξης και τα υπόλοιπα 83,634 δισ. ευρώ λαμβάνονται υπ’ όψιν ως το πραγματικό υπόλοιπο των βασικών ληξιπρόθεσμων οφειλών.
 
Ολη η ιστορία καταλήγει στο “εργαλείο” τους χαρακτηρισμού χρεών ως… «ανεπίδεκτα είσπραξης». Τα χρέη που δεν εισπράττονται άλλα δεν διαγράφονται!. Δηλαδή το Δημόσιο, διατηρεί ακέραιο το δικαίωμά του για την είσπραξη της οφειλής ή συμψηφισμού της και μετά την καταχώρησή της στα ειδικά βιβλία των ανεπίδεκτων είσπραξης, ενώ οφειλή που έχει καταχωρηθεί ως ανεπίδεκτη είσπραξης επαναχαρακτηρίζεται ως εισπράξιμη εάν διαπιστωθεί ότι υπάρχει δυνατότητα μερικής ή ολικής ικανοποίησής της είτε από τον οφειλέτη είτε από συνυπόχρεο πρόσωπο. Σε όλα αυτά -φυσικό- υπάρχει η σφραγίδα και ο έλεγχος των θεσμών!
 
Με τον χαρακτηρισμό των οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης αναστέλλεται η παραγραφή τους για μία δεκαετία, ενώ επέρχονται άμεσα οι προβλεπόμενες από τον νόμο συνέπειες για τον οφειλέτη και τα συνυπόχρεα πρόσωπα, όπως η μη χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας και η δέσμευση των περιουσιακών τους στοιχείων.
 
Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ για να χαρακτηριστεί ένα χρέος ως ανεπίδεκτο είσπραξης, διενεργούνται οι ακόλουθες ενέργειες:
 
Λήφθηκαν όλα τα προβλεπόμενα ασφαλιστικά, διοικητικά, δικαστικά και αναγκαστικά μέτρα σε βάρος του οφειλέτη.
Διενεργήθηκε εκτεταμένη έρευνα για τον εντοπισμό κάθε κινητής ή ακίνητης περιουσίας και λήφθηκε αντίγραφο της μερίδας του οφειλέτη τουλάχιστον από τα υποθηκοφυλακεία και τα κτηματολογικά γραφεία του τόπου κατοικίας, επαγγελματικής δραστηριότητας και του τόπου καταγωγής.
Διερευνήθηκε και διαπιστώθηκε ότι δεν υπόκεινται σε διάρρηξη, λόγω καταδολίευσης, μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.
Ολοκληρώθηκε η έρευνα για τον εντοπισμό χρηματικών απαιτήσεων, όπως μισθωμάτων, μισθών, συντάξεων, απαιτήσεων στις τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα, τη μεταφορά χρημάτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη στο εξωτερικό και την απόληψη τόκων από το εξωτερικό.
Διερευνήθηκε κάθε στοιχείο που περιλαμβάνεται στα εκάστοτε πρόσφορα διαθέσιμα ηλεκτρονικά μέσα στη Φορολογική Διοίκηση και στο φυσικό φάκελο του οφειλέτη, όπως φορολογικές δηλώσεις, δηλώσεις μητρώου, ισολογισμοί και λοιπές χρηματοοικονομικές καταστάσεις, έντυπα πληροφοριών για περιουσιακά στοιχεία. Ειδικά για τις οφειλές στα Τελωνεία ο οριζόμενος ελεγκτής θα απευθύνεται στην αρμόδια Φορολογική Αρχή για τη λήψη των ανωτέρω απαιτούμενων στοιχείων.
Σε περίπτωση πτώχευσης του οφειλέτη, έχει κηρυχθεί η παύση των εργασιών της πτώχευσης ή έχει επέλθει περάτωση αυτής, τα οποία διαπιστώνονται με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως κοινοποίηση δικαστικής απόφασης και έλεγχος τελεσιδικίας αυτής, όταν απαιτείται από το νόμο, λήψη πιστοποιητικού από το αρμόδιο πτωχευτικό δικαστήριο σχετικά με την πορεία της πτώχευσης ή έρευνα στη μερίδα του οφειλέτη που τηρείται στο ανωτέρω δικαστήριο.
Όλες οι ανωτέρω έρευνες, ενέργειες και μέτρα έχουν ολοκληρωθεί ή ληφθεί και κατά των συνυπόχρεων προσώπων χωρίς να προκύψει δυνατότητα αποπληρωμής τους χρέους.
Η δέσμευση του συνόλου (100% και ανεξαρτήτως του χρόνου σύναψης της σύμβασης μεταξύ του οφειλέτη ή των συνυπόχρεων προσώπων και του πιστωτικού ιδρύματος), των καταθέσεων, των πάσης φύσεως λογαριασμών και παρακαταθηκών, μέχρι του ύψους των οφειλών προς το Δημόσιο και των συμβεβαιωμένων οφειλών προς τρίτους, επεκτείνεται στο περιεχόμενο των θυρίδων σε τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου να αποτραπεί η απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και να επιβληθούν τα προβλεπόμενα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης.
newmoney.gr