Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Μυκόνου

Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Μυκόνου

 

 

Στην επικύρωση της νομιμότητας της υπ. Αριθμ. 114/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Μυκόνου οικονομικού έτους 2021» προέβη σήμερα η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου. 
 
Ο προϋπολογισμός είναι εμφανώς μειωμένος σε σύγκριση με άλλες χρονιές λόγω της πανδημίας, της μειωμένης σεζόν και των μέτρων για τον κορονοϊό και αγγίζει στο σύνολό του τα 38.418.339,46€ 
 
 
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος και εγκρίθηκε χωρίς παρατηρήσεις.