Η ακτινογραφία της νέας γενιάς μέτρων στήριξης

Η ακτινογραφία της νέας γενιάς μέτρων στήριξης

 

 

Το πρώτο βήμα για πιο "στοχευμένα" μέτρα ώστε μαζί με την συνέχιση στήριξη της οικονομίας να υπάρχει και ένα μεγαλύτερος έλεγχος των δαπανών, κάνει το οικονομικό επιτελείο με τα μέτρα στήριξης της οικονομίας που ανακοινώθηκαν χθες.
 
 
Ο κύριος όγκος των μέτρων αφορά στις επιχειρήσεις που είναι κλειστές με κρατική εντολή, δηλαδή τους κλάδους του λιανεμπορίου, της εστίασης, του αθλητισμού, του πολιτισμού, του τουρισμού και των μεταφορών, για τις οποίες τα μέτρα θα είναι πιο μεγάλα, ενώ για τις πληττόμενες με βάση ΚΑΔ αλλά εν λειτουργία, η στήριξη γίνεται σημαντικά μικρότερη.
 
Η διαφοροποίηση γίνεται μέσα από το μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής και ειδικότερα του 6ου κύκλου. Ο αρχικός προϋπολογισμός των 1,5 δισ. για τον επόμενο γύρο του προγράμματος, "έσπασε" σε δύο επιμέρους κύκλους. Ο πρώτος ξεκινά από την Δευτέρα με προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ και θα καλύψει την απώλεια τζίρου του Ιανουαρίου, και ο δεύτερος από τον Μάρτιο με προϋπολογισμό 1 δισ. ευρώ, που και καλύψει συμψηφιστικά την απώλεια τζίρου για το τρίμηνο Ιανουαρίου - Μαρτίου. Η επιλογή αυτή έγινε κυρίως για να ενισχυθούν ταχύτερα και περισσότερο οι κλειστές επιχειρήσεις.
 
Την στόχευση των μέτρων, επιβάλλουν η αβεβαιότητα λόγω της πανδημίας και η ανάγκη συγκράτησης, για να μην μπούμε από την κρίση σε νέα δημοσιονομική περιπέτεια. Συγκεκριμένα:
 
Οι αλλαγές για τις πληττόμενες επιχειρήσεις
Οι πληττόμενες μεν αλλά λειτουργούσες επιχειρήσεις, θα έχουν τον μεγαλύτερο περιορισμό στις ενισχύσεις. Από τον 6ο κύκλο επιστρεπτέας, θα πρέπει να περιμένουν ενίσχυση από 500 ευρώ μέχρι και 50.000 ευρώ. Στον 5ο και τον 4ο κύκλο επιστρεπτέας προκαταβολής, η ελάχιστη ενίσχυση ξεκινούσε από τα 1000 ευρώ και η οροφή βρίσκονταν στις 350.000 ευρώ που ήταν και το όριο για τις επιχειρήσεις έως 250 άτομα και τα 500.000 ευρώ για τις μεγαλύτερες.
 
 
Οι αλλαγές για τις κλειστές επιχειρήσεις
Για όσες επιχειρήσεις παραμένουν κλειστές στην πρώτη φάση του 6ου κύκλου επιστρεπτέας τα ελάχιστα όρια ενισχύσεων είναι ψηλότερα τουλάχιστον από τον 5ο κύκλο για επιχειρήσεις με περισσότερους εργαζόμενους. Συγκεκριμένα, θα ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ για επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους και θα κλιμακώνεται στα 2.000 για όσες απασχολούν από 1 έως 5 εργαζόμενους στα 4000 ευρώ για όσες απασχολούν από 6 έως 20 εργαζόμενους και στα 8000 ευρώ για όσες απασχολούν περισσότερους από 21 εργαζόμενους.
 
Στον 5ο κύκλο, η ειδική μέριμνα για τις κλειστές προέβλεπε ελάχιστες ενισχύσεις 2.000 ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούν έναν έως πέντε εργαζόμενους, και κλιμακώνονταν στα 4.000 ευρώ για επιχειρήσεις και δικαιούχους που απασχολούν άνω των πέντε εργαζόμενους
 
Στον 4ο κύκλο οι ελάχιστες ενισχύσεις για τις κλειστές επιχειρήσεις ξεκινούσαν από τα 2000 ευρώ για τις επιχειρήσεις που ήταν κλειστές και δεν απασχολούσαν εργαζόμενους και κλιμακώνονταν στα 4000 ευρώ για όσες απασχολούσαν από 1 έως 5 εργαζόμενους στα 8000 ευρώ για όσες απασχολούσαν από 6 έως και 20 εργαζόμενους τις 15000 για όσους απασχολούσαν από 21 έως και 50 εργαζόμενους και τις 30.000 για όσες απασχολούσαν από 51 και πάνω εργαζόμενους.
 
Οι ελεύθεροι επαγγελματίες
Οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πρέπει να περιμένουν μικρότερες μεσοσταθμικά μικρότερες ενισχύσεις Στον 6ο κύκλο θα ενισχυθούν με βάση την μείωση του τζίρου, με ελάχιστο ποσό τα 500 ευρώ και μέγιστο τα χίλια ευρώ. Στους δύο προηγούμενους κύκλους η ενίσχυση ήταν 1000 ευρώ Στους δύο προηγούμενους κύκλους επιστρεπτέας προκαταβολής, η ελάχιστη ενίσχυση ήταν σταθερή στα 1000 ευρώ.
 
Μειωμένα ενοίκια
Σε ό,τι αφορά στα μειωμένα ενοίκια ο διαχωρισμός μεταξύ πληττόμενων και κλειστών υπάρχει από την αρχή του χρόνου Οι επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές συμπεριλαμβανομένου και του λιανεμπορίου που βρίσκεται σε καθεστώς μερικής λειτουργίας δεν θα πληρώσουν ενοίκιο ούτε και τον Μάρτιο ενώ οι πληττόμενες αλλά λειτουργούσες ,θα πληρώσουν ενοίκιο μειωμένο κατά 40% όπως και τους προηγούμενους μήνες.
capital.gr