«Ανοίγει» πρόγραμμα επιδότησης τόκων επιχειρηματικών δανείων: Ποιες οι προϋποθέσεις και οι δικαιούχοι

«Ανοίγει» πρόγραμμα επιδότησης τόκων επιχειρηματικών δανείων: Ποιες οι προϋποθέσεις και οι δικαιούχοι

 

 

Πρόγραμμα επιδότησης τόκων επιχειρηματικών δανείων ενεργοποιείται μέσα στην εβδομάδα: Πέφτουν οι σχετικές υπογραφές, εκδίδεται η υπουργική απόφαση και ανάβει το «πράσινο» φως για την κάλυψη από το κράτος του 100% των τόκων των δανείων που έχουν πάρει επιχειρηματίες.
 
Γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης
Νέο πρόγραμμα επιδότησης τόκων επιχειρηματικών δανείων -στα πρότυπα του μοντέλου που είχε υιοθετηθεί από τον Μάρτιο έως και τον Αύγουστο- «ενεργοποιεί» το υπουργείο Ανάπτυξης. Η επιδότηση θα αφορά σε ενήμερα επιχειρηματικά δάνεια και θα «καλύπτει» τόκους που αντιστοιχούν στο τρίμηνο Φεβρουάριος- Μάρτιος-Απρίλιος.
 
Πώς θα γίνει η επιδότηση τόκων
Άμεσα θα βγει η απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης για την κάλυψη των τόκων που πληρώνουν οι επιχειρηματίες στα δάνειά τους: Η δημόσια χρηματοδότηση συνολικά θα καλύπτει ποσό ίσο με τους συμβατικούς τόκους που δημιουργούνται από τον Φεβρουάριο έως και το τέλος Απριλίου, ήτοι για χρονικό διάστημα 3 μηνών, σύμφωνα με τις αντίστοιχες δανειακές/πιστωτικές συμβάσεις. Ειδικά για τις Συμβάσεις Πίστωσης (με ανοικτούς αλληλόχρεους λογαριασμούς) καλύπτονται οι τόκοι για το χρεωστικό υπόλοιπο σύμφωνα με το τελευταίο προσωρινό κλείσιμο του αλληλόχρεου λογαριασμού, καθώς και οι τόκοι που προκύπτουν από τη χρήση του υφιστάμενου πιστωτικού ορίου. Για τη συμμετοχή στη δράση που θα ανακοινώσει το υπουργείο Ανάπτυξης τα δάνεια θα πρέπει να είναι ενήμερα.
 
Ποιοι θα είναι δικαιούχοι της επιδότησης τόκων
Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις θα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
- Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις – Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα
- Δραστηριοποίηση στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ)
- Δέσμευση ότι δεν θα προχωρήσουν σε απολύσεις.
- Κατοχή δανειακών συμβάσεων και συμβάσεων πίστωσης ανοιχτού αλληλόχρεου λογαριασμού
 
Εξαιρούνται:
- προβληματικές επιχειρήσεις
- επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων και στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας
 
Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις
Η δικαιούχος επιχείρηση υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση της στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), στην διεύθυνση www.ependyseis.gr με την ένδειξη: «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΟΚΩΝ ΜΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ COVID 19». Υποβάλλεται μία αίτηση για όσα δάνεια τηρεί η επιχείρηση σε μία τράπεζα, αλλά διαφορετικές (περισσότερες) αιτήσεις εάν διατηρεί συμβατική/δανειακή σχέση με περισσότερες τράπεζες, επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Η πίστωση του δανειακού λογαριασμού της επιχείρησης με τους τόκους θα γίνεται ανάλογα με τη συχνότητα της εκτοκιστικής περιόδου (μήνας, τρίμηνο, εξάμηνο) και, εν γένει, με βάση τις εσωτερικές διαδικασίες της δικαιούχου Τράπεζας και τη μορφή του πιστοδοτικού λογαριασμού.
 
«Ανοιχτό» και για επιδότηση δόσης
Με αυτή την απόφαση υπολογίζεται να επωφεληθούν και να … σταθούν στα πόδια τους εκείνες οι δανειακές συμβάσεις επιχειρήσεων που εξέρχονται από τα «μορατόρια», δηλαδή τις αναστολές δόσεων δανείων στις οποίες είχαν υπαχθεί τους προηγούμενους 9 μήνες: Μέσα από αυτό το νέο πρόγραμμα επιδότησης τόκων ίσως καταφέρουν να παραμείνουν «πράσινες» έως τον ερχόμενο Μάιο οπότε και η κυβέρνηση αναμένεται να θέσει σε εφαρμογή το πρόγραμμα επιδότησης δόσεων πια επιχειρηματικών δανείων, δηλαδή το λεγόμενο «Γέφυρα 2».
Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως το υφιστάμενο σχήμα, το οποίο ετοιμάζεται να βγει στον αέρα μέσα στην εβδομάδα δεν αποκλείεται εκτός από τόκους να καλύπτει και μέρος της δόσης του δανείου, ως «προάγγελος» του «Γέφυρα 2», αλλά και αν χρειαστεί η διάρκειά του να υπερβεί τους 3 μήνες και να φτάσει έως και 5. Δεν έχει πάντως ακόμα αποκλειστεί και το ενδεχόμενο ο Ευρωπαϊκός Εποπτικός Μηχανισμός των Τραπεζών να αποφασίσει παράταση της περιόδου αναστολής πληρωμών των δανείων μέχρι να ομαλοποιηθούν οι συνθήκες στην αγορά. Με βάση τα ισχύοντα, η μέγιστη περίοδος αναστολών φτάνει στους 9 μήνες, ενώ οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν εξαντλήσει αυτή την περίοδο χάριτος.
enikonomia.gr