Εντεταλμένος σύμβουλος Καθαριότητας και Αθλητισμού ο Αλέκος Κουκάς

Εντεταλμένος σύμβουλος Καθαριότητας και Αθλητισμού ο Αλέκος Κουκάς

 

 

Δύο σημαντικούς και ευαίσθητους τομείς ανέλαβε για τα επόμενα δυόμιση χρόνια ο Δημοτικός Σύμβουλος Αλέκος Κουκάς. Με την υπ. Αριθμ. 154/2014 απόφαση Δημάρχου ο κ. Κουκάς αναλαμβάνει τον τομέα της Καθαριότητας αλλά και του Αθλητισμού στο νησί. 
 
Η θητεία του θα είναι άμισθη και οι αρμοδιότητες που του μεταβιβάζονται είναι οι εξής:
 
1. Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας του τομέα καθαριότητας του Δήμου Μυκόνου, ήτοι του χώρου ΧΥΤΑ και ΧΑΔΑ, της αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών, της καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων, την μέριμνα και ευθύνη για τον καθαρισμό των φρεατίων όμβριων υδάτων.
 
2. Την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού Λειτουργίας των υπηρεσιών καθαριότητας και των συναφών θεμάτων για όλο το νησί.
 
3. Την ευθύνη για την συντήρηση, ασφάλεια, φύλαξη και διάθεση όλων των μηχανικών μέσων και οχημάτων των Υπηρεσιών Καθαριότητας του Δήμου, καθώς και της μέριμνας και τήρησης απογραφής και ελέγχου υλικών των ανωτέρω Υπηρεσιών.
 
4. Τη μέριμνα και ευθύνη για την καλή κατάσταση και λειτουργία του χώρου του ΧΥΤΑ καθώς και για την ασφάλεια του χώρου και της ευρύτερης περιοχής (ΧΑΔΑ), ήτοι μέτρα λήψης πυροπροστασίας και πυρασφάλειας του χώρου, καθώς και των χώρων ευθύνης του.
 
5. Την ευθύνη της υποβολής προτάσεων για την καλύτερη οργάνωση, την βελτίωση της λειτουργίας και τη στελέχωση των υπηρεσιών της αρμοδιότητάς του.
 
6. Τη συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου για τη συντήρηση των σχολικών κτιρίων.
 
7. Την οργάνωση λειτουργίας προγραμμάτων του Δήμου μαζικού Αθλητισμού.
 
8. Τη συνδιοργάνωση αθλητικών αγώνων με τοπικούς αθλητικούς φορείς.
 
9. Την τήρηση στοιχείων που αφορούν τον αθλητισμό (κατάσταση αθλητικών συλλόγων και αθλητικών δραστηριοτήτων του Δήμου).
 
10. Την οργάνωση – λειτουργία κάθε μορφής αθλητικών εκδηλώσεων, διαφόρων συναντήσεων (ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, κολύμβησης κλπ.), προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού για όλες τις ηλικίες, προγραμμάτων για παιδιά με ειδικές ανάγκες, προγραμμάτων για ανεύρεση ταλέντων, καθώς και ειδικών προγραμμάτων αθλητικής παιδείας (παιδί και θάλασσα, αθλητισμός και γυναίκα, αθλητισμός και Τρίτη ηλικία κλπ.), καθώς και την ευθύνη για τον σχεδιασμό και την εισήγηση για την κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων (δημοτικά γυμναστήρια, αθλητικά κέντρα και δημοτικούς χώρους άθλησης).
 
11. Την καταγραφή και την αξιολόγηση των υπαρχόντων αθλητικών χώρων – εγκαταστάσεων, τη μέριμνα για την καλή λειτουργία και τη βελτίωση της αθλητικής υποδομής.
 
12. Την εποπτεία, ευθύνη και υπογραφή όλων των εγγράφων και καταστάσεων (καυσίμων, ελαιολιπαντικών κλπ.) που εκδίδονται από το Γραφείο Κίνησης - Επισκευής – Συντήρησης μηχανοκινήτων μέσων της Δ/νσης Περιβάλλοντος - Εργατοτεχνικού Προσωπικού.