Πανελλαδικές: Ποιους υποψήφιους «τρώει» το νομοσχέδιο Κεραμέως

Πανελλαδικές: Ποιους υποψήφιους «τρώει» το νομοσχέδιο Κεραμέως

 

 

 

Στη Βουλή συζητείται το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας με τίτλο «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Προστασία της Ακαδημαϊκής Ελευθερίας, Αναβάθμιση του Ακαδημαϊκού Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις».
 
Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας το νομοσχέδιο αποσκοπεί στη συνολική αναβάθμιση των σπουδών στην Ανώτατη Εκπαίδευση, στη βελτίωση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, καθώς και στην εξασφάλιση στοχευμένων και ποιοτικών επιλογών για τους αποφοίτους Λυκείου και υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων.
 
Εδώ θα μας απασχολήσει το τελευταίο σκέλος, δηλαδή οι επιλογές για τους αποφοίτους Λυκείου και τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Παρ’ όλα αυτά να σημειώσουμε ότι έχουν δημιουργηθεί έντονες αντιδράσεις για ένα άλλο μέρος του νομοσχεδίου το οποίο αφορά την πανεπιστημιακή αστυνομία ή αλλιώς τη θεσμοθέτηση Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων που θα υπάγονται στην Ελληνική Αστυνομία.
Ας δούμε τώρα τα δεδομένα του νομοσχεδίου Κεραμέως σε σχέση με τις πανελλαδικές εξετάσεις και τους υποψηφίους για την Ανώτατη Εκπαίδευση:
Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ)
— Θεσπίζεται Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) στα πανεπιστημιακά τμήματα όχι με απόλυτο αριθμό (πχ. 10), αλλά ορισμένη από το κάθε τμήμα. Μάλιστα, η αλλαγή αυτή θα ισχύσει από τις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις.
Η ΕΒΕ θα διαμορφώνεται ενιαία από τον μέσο όρο των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στα τέσσερα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ανά επιστημονικό πεδίο. Ο μέσος όρος θα πολλαπλασιάζεται με συντελεστή που θα έχει αποφασιστεί από τα ιδρύματα εισαγωγής για κάθε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και θα στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.
Ο συντελεστής
— Ο συντελεστής θα πρέπει βρίσκεται εντός του διαστήματος ελάχιστης και μεγίστης τιμής, το οποίο θα ορίζεται με απόφαση του υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Ο συντελεστής της ΕΒΕ για κάθε σχολή (τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση) θα ορίζεται από τη σύγκλητο μετά από πρόταση της κάθε σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, η οποία θα εκδίδεται εντός εντός δύο μηνών από τον καθορισμό της ελάχιστης και μέγιστης τιμής από το υπουργείο.
Το σύνολο των συντελεστών των σχολών, τμημάτων και εισαγωγικών κατευθύνσεων, θα συγκεντρώνεται σε μία Υπουργική Απόφαση.
Για τον υπολογισμό της ΕΒΕ
—  Για τον υπολογισμό της ΕΒΕ, προβλέπονται τα εξής: Κάθε πανεπιστημιακό τμήμα θα θέτει ως ΕΒΕ ποσοστό Χ% του μέσου όρου (ΜΟ) των μέσων επιδόσεων (ΜΕ) όλων των υποψηφίων στο σύνολο των τεσσάρων μαθημάτων (Μ1, Μ2, Μ3, Μ4), του επιστημονικού πεδίου του υποψηφίου [ΜΟ=(ΜΕΜ1+ΜΕΜ2+ΜΕΜ3+ΜΕΜ4)/4].
Το Υπουργείο θα καθορίζει το εύρος για το ποσοστό Χ% (π.χ. 80% έως 120% του ΜΟ). Σε περίπτωση που κάποιο ίδρυμα εισαγωγής δεν θα καθορίσει τον εν λόγω συντελεστή, ο καθορισμός του θα γίνεται από το υπουργείο.
Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που κάποια τμήματα εντάσσονται σε περισσότερα του ενός Επιστημονικά Πεδία, θα λαμβάνεται υπόψη ο μικρότερος μέσος όρος μεταξύ των Πεδίων.
Κατάθεση μηχανογραφικό σε δύο φάσεις
Προτείνεται η κατάθεση του Μηχανογραφικού Δελτίου να έχει δύο φάσεις.
 
 
Στην Α’ φάση οι υποψήφιοι θα συμπληρώνουν το μηχανογραφικό δελτίο με συγκεκριμένο αριθμό επιλογών. Μετά την ανακοίνωση των επιτυχόντων της Α’ φάσης, οι μη εισαχθέντες θα συμμετέχουν στη Β φάση, κατά την οποία οι επιλογές τους θα περιλαμβάνουν όσα τμήματα εξακολουθούν να έχουν κενές θέσεις από την Α’ φάση χωρίς περιορισμό αριθμού επιλογών, εφόσον επιτυγχάνεται η καθορισμένη ΕΒΕ κάθε τμήματος. Οι ρυθμίσεις αυτές για δύο φάσεις υποβολής μηχανογραφικού προγραμματίζεται να ισχύσουν από το 2022.
 
Σύμφωνα με το νομοσχέδιο θα υπάρχει δυνατότητα για υποβολή παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για τη φοίτηση σε δημόσιο ΙΕΚ. Άρα, ένας υποψήφιος θα μπορεί να υποβάλει παράλληλα α) Μηχανογραφικό για είσοδο σε ΑΕΙ, βάσει της επίδοσής τους στις Πανελλαδικές εξετάσεις και β) Μηχανογραφικό για εγγραφή σε δημόσιο ΙΕΚ, βάσει του απολυτηρίου του και επιπλέον κριτηρίων σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας των ΙΕΚ.
 
 «Φίλτρα» που «τρώνε» υποψηφίους
Σύμφωνα με την κριτική που δέχεται το νομοσχέδιο για το θέμα της πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση, το αποτέλεσμα των αλλαγών είναι να μπαίνουν «φίλτρα» στους υποψηφίους.
 
 
Η εμπλοκή των τμημάτων, επιπλέον, θα κάνει πιο δυσλειτουργική τη διαδικασία, με βάση τις εκτιμήσεις εκείνων που βλέπουν αρνητικά το νομοσχέδιο.
 
Πιο συγκεκριμένα, η ελάχιστη βάση εισαγωγής και οι αλλαγές στα μηχανογραφικά (συνδυαστικά) διαμορφώνουν μια κατάσταση πολλών πτυχίων με διάφορες ταχύτητες, κάτι που απαξιώνει το ίδιο το πτυχίο και στην ουσία «κόβονται» εκείνοι που δεν θα έχουν ένα πιο υποβαθμισμένο, σύμφωνα με τα δεδομένα που θα προκύψουν, πτυχίο.
 
Στα παραπάνω, χρειάζεται να τονιστεί ότι η κυβέρνηση προχωρά σε αυτές τις αλλαγές αφού έκανε ισότιμα τα πτυχία των πανεπιστημίων με των κολεγίων. Αυτό έγινε με οδηγίες της ΕΕ (και από προηγούμενες κυβερνήσεις) εδώ και χρόνια αλλά και με νομοθετικές ρυθμίσεις, όπως για παράδειγμα των μηχανικών πρόσφατα.
 
 
Τελικά, λένε οι γνωρίζοντες, μπαίνουν «κόφτες» για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια που θα ευνοεί μια μερίδα υποψηφίων, οι οποίοι θα διαλέγουν τις σχολές στην α’ φάση της κατάθεσης του μηχανογραφικού. Με λίγα λόγια οι εξετάσεις για την Ανώτατη Εκπαίδευση θα γίνονται περισσότερο μίας ευκαιρίας.
 
Επιπλέον, φαίνεται πως διαμορφώνεται μια πραγματικότητα πτυχίων για τους πολλούς και για τους πιο λίγους, γεγονός που υποβαθμίζει τις σπουδές.
aftodioikisi.gr