Σύμμαχος οι αγορές στην μάχη κατά της πανδημίας

Σύμμαχος οι αγορές στην μάχη κατά της πανδημίας

 

 

Παρά τα προβλήματα τα οποία σωρεύει η πανδημία στην οικονομία, το οικονομικό επιτελείο έχει ως "σύμμαχο" έως τώρα τις αγορές ,οι οποίες έχουν από την αρχή του χρόνου, έχουν δανείσει την Ελλάδα περίπου 8 δισ. ευρώ αλλά με ιστορικά χαμηλά επιτόκια.
 
Εκ πρώτης όψεως, η αύξηση του δανεισμού για μια χώρα με χρέος μεγαλύτερο από το 200% του ΑΕΠ , ακούγεται ως δυσμενής εξέλιξη . Δεν μπορεί όμως να γίνει αλλιώς, με δεδομένη την παγκόσμια οικονομική κρίση που δημιούργησε ο κορονοϊός κατά την οποία όλα τα κράτη του κόσμου , έχουν αυξήσει το δανεισμό τους για να καλύψουν τις ανάγκες που δημιούργησε η πανδημία.
 
Συνεπώς, για όλες τις χώρες - και για την Ελλάδα- το μεγαλύτερο χρέος εμφανίζεται ως "αναγκαίο κακό". Η Ελλάδα όπως και πολλές άλλες χώρες αυξάνει το χρέος της, όχι μόνο για να παρέχει μέτρα στήριξης αλλά και να καλύψει και το τεράστιο πρωτογενές έλλειμμα που από τα 11,7 δισ. ευρώ το 2020 αναμένεται να μειωθεί φέτος στα 6,7 δισ. ευρώ, το οποίο έχει δημιουργήσει η πτώση της οικονομικής δραστηριότητας και να πληρώσει τοκοχρεολύσια.
 
Το ίδιο το χρέος, παρά το μέγεθός του, χαρακτηρίζεται βιώσιμο, από όλους τους διεθνείς οργανισμούς που παρακολουθούν την ελληνική οικονομία. Εκτός από τις διαδοχικές ρυθμίσεις του ελληνικού χρέους που έγιναν από το 2012 έως και το 2018, η βιωσιμότητα στην παρούσα φάση εξασφαλίζεται και από τα πολύ χαμηλά επιτόκια με τα οποία προσφέρουν οι αγορές στην Ελλάδα. Τούτο διότι, διατηρούν χαμηλά τις χρηματοδοτικές ανάγκες για την εξυπηρέτηση του χρέους, δίνοντας το περιθώριο να συνεχίζουμε να δανειζόμαστε για όσο χρειαστεί, μέχρι να αφήσουμε οριστικά πίσω μας την κρίση. Τότε το χρέος, ως ποσοστό του ΑΕΠ, θα πρέπει να επανέλθει σε σταθερά πτωτική πορεία.
 
 
Πώς δανειστήκαμε 
Μαζί με την χθεσινή έκδοση των τρίμηνων εντόκων γραμματίων με επιτόκιο 0,32% από την οποία το δημόσιο άντλησε 812,5 εκ ευρώ από την αρχή του χρόνου κεφάλαια 7,93 δισ. ευρώ από τις αγορές . Τα 2,42 δισ. ευρώ αντλήθηκαν από έντοκα γραμμάτια του δημοσίου με αρνητικό επιτόκιο και 5,5 δισ. ευρώ, από ομόλογα με διάρκεια μεγαλύτερη του ενός έτους.
 
Στην έκδοση 10ετούς ομολόγου που έγινε πριν μια εβδομάδα , η Ελλάδα άντλησε κεφάλαια 3,5 δισ. με το ιστορικά χαμηλό επιτόκιο στο 0,80% Στις 19 του μήνα ο ΟΔΔΗΧ προχώρησε στην επανέκδοση του 30ετούς ομολόγου , που καλύφθηκε με ιδιωτική τοποθέτηση από Εθνική και την Πειραιώς. Και από αυτή την διαχειριστική πράξη μπήκαν στα δημόσια ταμεία άλλα 2 δισ. ευρώ.
 
Η Ελλάδα δανείστηκε επίσης μέχρι στιγμής 1,62 δισ. ευρώ από τρίμηνα έντοκα (στις 5 Ιανουαρίου 812,5 εκατ. ευρώ και άλλα 812,5 εκατ. ευρώ) με επιτόκιο -0,32% και άλλα 812,5 εκατ. ευρώ από 6μηνα έντοκα γραμμάτια του δημοσίου με επιτόκιο - 0,28%.
 
Πολλοί θεωρούν ότι η πτώση των αποδόσεων των ελληνικών είναι αποτέλεσμα της ένταξης της Ελλάδα στο έκτακτο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων (PEEP) .Αυτό όμως είναι μέρος της αλήθειας, καθώς οι ελληνικοί τίτλοι μείωσαν τις αποδόσεις και μετά την ένταξη της χώρας, στο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων . Ενδεικτικά θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι η έκδοση του 10ετούς τον περασμένο Σεπτέμβριο όταν η Ελλάδα συμμετείχε ήδη στο PEPP ήταν 1,6% και περίπου πέντε μήνες μετά στις 28 του περασμένου Ιανουαρίου η νέα έκδοση 10ετούς υποδιπλασίασε το επιτόκιο του στο 0,8%.
capital.gr