Τι αλλάζει στις αναστολές συμβάσεων εργασίας το Φεβρουαρίου

Τι αλλάζει στις αναστολές συμβάσεων εργασίας το Φεβρουαρίου

 

Αντίστροφη μέτρηση πέντε ημερών ξεκινά από σήμερα για την υποβολή δηλώσεων για τις αναστολές συμβάσεων για τον τρέχοντα μήνα.
 
 
Σε αντίθεση με το τι συνέβαινε μέχρι και τον περασμένο μήνα, οι δηλώσεις των αναστολών δεν πρέπει να γίνουν προς τα τέλη του μήνα, αλλά στις αρχές και συγκεκριμένα, στο α΄ πενθήμερο.
 
Έτσι, για τον τρέχοντα μήνα, οι δηλώσεις των αναστολών, όπως προβλέπει σχετική υπουργική απόφαση, πρέπει να γίνουν έως την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου.
 
Κατά τα άλλα, σχετικά με τους όρους υπαγωγής στο "καθεστώς" των αναστολών, δεν προβλέπεται καμία αλλαγή κατά τον τρέχοντα μήνα σε σύγκριση με το τι ίσχυε καθ' όλο το προηγούμενο τρίμηνο διάστημα μεταξύ Νοεμβρίου 2020-Ιανουαρίου 2021.
 
Δηλαδή, οι κλειστές με κρατική εντολή -για υγειονομικούς λόγους- επιχειρήσεις υποχρεωτικά πρέπει να βγάλουν σε αναστολή όλο το προσωπικό τους για όλο το διάστημα που ισχύει η αναστολή.
 
Όσον αφορά τις πληττόμενες -ανοιχτές (αλλά και εκείνες οι οποίες επαναλειτουργήσουν με κρατική εντολή) επιχειρήσεις, μπορούν, προαιρετικά σε αναστολή μέρος ή όλο το προσωπικό τους για όλο τον τρέχοντα μήνα.  
 
Όσοι εργαζόμενοι βγουν σε αναστολή, δικαιούνται ειδική αποζημίωση από το κράτος ύψους 17,8 ευρώ ανά μέρα αναστολής. Έτσι, όποιος εργαζόμενος βγει σε αναστολή όλο το Φεβρουάριο, δικαιούται αποζημίωση 534 ευρώ. Όποιος π.χ. βγει για 15 μέρες θα λάβει αποζημίωση ύψους 267 ευρώ.
 
Το κράτος θα καλύψει το σύνολο των εισφορών (εργοδοτικών και εργατικών) που αντιστοιχούν στο διάστημα της αναστολής, όπως αυτές προκύπτουν με βάση τον ονομαστικό μισθό κάθε εργαζομένου.
 
Οι κλειστές επιχειρήσεις, οι οποίες βγάζουν σε αναστολή (όλο) το προσωπικό τους, απαγορεύεται να απολύσουν οποιονδήποτε εργαζόμενο τους καθ'όλη τη διάρκεια της αναστολής των συμβάσεων του.
 
 
Οι πληττόμενες επιχειρήσεις που βγάζουν σε αναστολή μέρος ή όλο το προσωπικό τους, απαγορεύεται να απολύσουν οποιοδήποτε εργαζόμενο τους κατά τη διάρκεια ισχύος της αναστολής, ενώ είναι υποχρεωμένες να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό προσωπικού για διάστημα ίσο με εκείνο που ίσχυαν οι αναστολές.
 
Ωστόσο,  επισημαίνεται ότι η διαδικασία δήλωσης των αναστολών εκ μέρους των εργοδοτών τροποποιείται και καθίσταται προαναγγελτική, με βάση την εμπειρία των τελευταίων μηνών και με στόχο την πιο ορθολογική λειτουργία του συστήματος.
 
Πιο συγκεκριμένα:
 
-Η αναστολή συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων προαναγγέλλεται τουλάχιστον την προηγούμενη μέρα της έναρξης της αναστολής. Ειδικά όμως για τις συμβάσεις εργασίας που τίθενται σε αναστολή από την 1η έως και την 5η Φεβρουαρίου 2021, προς διευκόλυνση των λογιστών, οι υπεύθυνες δηλώσεις προαναγγελίας των εργοδοτών-επιχειρήσεων υποβάλλονται εντός του πρώτου πενθημέρου του μηνός αυτού.
 
-Η προαναγγελία μπορεί να αφορά, είτε αυτοτελή χρονικά διαστήματα εντός του Φεβρουαρίου είτε ολόκληρο τον μήνα.
 
-Σε κάθε περίπτωση, κάθε μεταβολή της προαναγγελθείσας αναστολής συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων προαναγγέλλεται και αυτή, με τη διαδικασία της προσωρινής ανακλήσεως.
 
-Η προσωρινή ανάκληση επίσης προαναγγέλλεται τουλάχιστον την προηγούμενη μέρα από την έναρξη της μεταβολής.
 
-Υπογραμμίζεται ότι σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η ανωτέρω διαδικασία της προαναγγελίας η υπεύθυνη δήλωση είναι άκυρη και δεν παράγει τα αποτελέσματα της αναστολής σύμβασης εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι ο εργοδότης συνεχίζει εκείνος να αμείβει τους εργαζομένους του.
 
Όσον αφορά τους εργαζομένους που βγήκαν σε αναστολή κατά το μήνα Ιανουάριο του 2021, θα λάβουν την ειδική αποζημίωση από το κράτος την ερχόμενη Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου.
capital.gr