Το Επιμελητήριο Κυκλάδων προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό μίσθωσης γραφείου στη Μύκονο

Το Επιμελητήριο Κυκλάδων προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό μίσθωσης γραφείου στη Μύκονο

 

 

Δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση γραφείου για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της υπηρεσίας του Επιμελητηρίου Κυκλάδων στη Μύκονο έως 19/2/2021. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕΔημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση ενός γραφείου για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της υπηρεσίας του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, στη Νήσο Μύκονο. 
ΝΗΣΙ ΜΥΚΟΝΟΣ
ΕΙΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΟΡΟΦΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟ ή/και 1ος ΟΡΟΦΟΣ
ΕΜΒΑΔΟΝ 60 - 120 τ.μ.
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΓΥΡΑΙΝΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΑΚΙ, ΠΕΤΕΙΝΑΡΟΣ, ΒΟΘΩΝΑΣ, ΑΝΩ ΜΕΡΑ
 Το μηνιαίο μίσθωμα θα καθοριστεί βάσει της συμφερότερης από οικονομικής άποψης προσφοράς και θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 715/1979, στη Σύρο την 24/02/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής που θα συγκροτηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 715/1979, η οποία θα συνεδριάσει δημόσια στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, στην οδό Απόλλωνος & Λαδοπούλου, 1ος όροφος.Οι προσφορές υποβάλλονται από της δημοσιεύσεως τηςπαρούσας διακήρυξης μέχρι την ημέρα Παρασκευή, 19/02/2021 και ώρα 12:30 μ.μ. Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει δεκτή προσφορά που θα υποβληθεί, μετά τις 12:30 μ.μ. της ίδιας ημέρας.Το πλήρες σώμα της διακήρυξης βρίσκεται διαθέσιμο στα γραφεία του Επιμελητηρίου Κυκλάδων και σε ηλεκτρονική μορφή στον σύνδεσμο https://www.e-kyklades.gr/images/Epimelitirio_Kykladon_diagonismos_grafio_Mykonou_F1006587607.pdfΠερισσότερες πληροφορίες στο portal του Επιμελητηρίου Κυκλάδων https://www.e-kyklades.gr/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2272&articleid=57564