ΝΕΤ: Η ανάκαμψη στα ταξίδια απαιτεί άμεσο συντονισμό των χωρών της ΕΕ για την αντιμετώπιση της πανδημίας

ΝΕΤ: Η ανάκαμψη στα ταξίδια απαιτεί άμεσο συντονισμό των χωρών της ΕΕ για την αντιμετώπιση της πανδημίας

 

Το ΝΕΤ (Network for the European Private Sector in Tourism) χαιρετίζει την απόφαση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ να συντονίσουν τις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση της πανδημίας, όσον αφορά τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς, τα τεστ και τους εμβολιασμούς για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού. Απαιτείται περαιτέρω συντονισμός για να διασφαλιστεί ότι έχουμε μια σταθερή βάση πάνω στην οποία μπορούν να ξεκινήσουν και πάλι τα ταξίδια και ο τουρισμός.
 
Το ΝΕΤ επισημαίνει ότι παρόλο που η προσοχή πρέπει να δοθεί στον περιορισμό της διάδοσης του Covid-19 στην Ευρώπη, δεν πρέπει να ξεχάσουμε την επόμενη μέρα.
 
Οι ταξιδιώτες αναζητούν μια ξεκάθαρη ένδειξη όταν μπορούν να ταξιδέψουν ξανά με ασφάλεια. Και ο κλάδος των ταξιδιών και του τουρισμού πρέπει να έχει όραμα για να μπορεί να ξεκινήσει εκ νέου. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το NET καλεί τα κράτη μέλη και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της ΕΕ να συνεχίσουν τις συζητήσεις και να συμφωνήσουν σε συντονισμένα μέτρα που είναι απαραίτητα για την επιτυχή έναρξη του κλάδου μόλις βελτιωθεί η επιδημιολογική κατάσταση. Το NET καλεί λοιπόν όλους τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων να προβούν στις ακόλουθες ενέργειες...
 
• Επιτάχυνση των ποσοστών εμβολιασμού σε ολόκληρη την ήπειρο.
 
• Υιοθέτηση κοινής προσέγγισης της ΕΕ στον καθορισμό του ρυθμού μετάδοσης, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε χαλάρωση των περιορισμών που θα ενισχύσουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών μέσω της παρακολούθησης της προόδου.
 
• Συνέχιση των συζητήσεων σχετικά με την κοινή ψηφιακή φόρμα εντοπισμού επιβατών για όλους τους τρόπους μεταφοράς.
 
• Δημιουργία κοινού συστήματος αποδεικτικών τεστ και εμβολιασμών.
 
• Εξασφάλιση αξιόπιστων, προσιτών και αποτελεσματικών τεστ για την αντικατάσταση της καραντίνας και άλλων περιορισμών στην ελεύθερη κυκλοφορία των ανθρώπων.
 
• Συνέχιση της αξιολόγησης της χρήσης τεστ αντιγόνων σε αντικατάσταση των τεστ PCR.
 
• Ανακοίνωση με σαφή, περιεκτικό και έγκαιρο τρόπο (τουλάχιστον 5 ημέρες) πληροφοριών σχετικά με περιορισμούς και συνοδευτικές απαιτήσεις.
 
• Παροχή σταθερότητας με την αποφυγή αλλαγών στους περιορισμούς ταξιδίων.
 
• Εφαρμογή στρατηγικής με μακροπρόθεσμη προσέγγιση, σχεδιασμένη βάσει άλλων παρόμοιων ασθενειών ή απειλών του μέλλοντος.
 
Όλες οι ελπίδες επικεντρώνονται στην επιτυχία αυτών των συντονισμένων μέτρων με στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και την επανεκκίνηση των ασφαλών ταξιδιών.
 
Εν τω μεταξύ, ο κλάδος θα χρειαστεί συνεχή οικονομική υποστήριξη για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της παρατεταμένης επιχειρηματικής αδράνειας, επισημαίνει το ΝΕΤ.
tornosnews.gr