Παρουσίαση στους φορείς, Προγραμμάτων Interreg Med, που υλοποιεί η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Παρουσίαση στους φορείς, Προγραμμάτων Interreg Med, που υλοποιεί η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

 

 

Στις 19/01/2021, στην αίθουσα εθιμοτυπίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου , η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. δια του Προέδρου κ. Χρήστου Μπάρδου και των στελεχών της, παρουσίασε σε θεσμικούς φορείς της Ρόδου, τα τρία έργα Interreg Med που υλοποιεί αυτήν την περίοδο η Εταιρεία.
 
Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Ρόδου κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς, ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κ. Νικόλαος Παπασταματίου, το μέλος του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου η κ. Μαριτάνα Αλακιώτου-Ανθοπούλου,  και ο ειδικός σύμβουλος  του Δήμου Ρόδου σε θέματα Τουρισμού κ. Πάττας Σάββας.
Η συνέπεια της ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ Α.Ε. στην απορρόφηση και ολοκλήρωση, Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, οφείλεται στον στρατηγικό σχεδιασμό και την απόλυτη εξειδίκευση των στελεχών της. Σε μια κρίσιμη, για όλο τον κόσμο, περίοδο, τα έργα συνεχίζουν να ¨τρέχουν¨, με ορατά αποτελέσματα για τον τόπο μας. Άλλωστε, είναι και η φιλοσοφία αυτής της Περιφερειακής Αρχής και του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου: Πολύ δουλειά, για να είμαστε πρώτοι. 
Τα έργα που παρουσιάστηκαν στην συνάντηση ήταν τα εξής:
 
Τίτλος έργου: WINTERMED – Winter Islands Network for all year round
Tourism ExpeRience in the MEDiterranean                                                     (Δίκτυο Χειμερινών Νήσων για Τουριστική Εμπειρία καθ’ όλο τον χρόνο
στη Μεσόγειο)
Στόχος έργου: 
Η μετάβαση από τον τουρισμό των 3S (Sea- Sun- Sand) των νησιωτικών τουριστικών προορισμών κατά τη διάρκεια του
καλοκαιριού σε μια εναλλακτική και βιώσιμη χρήση αυτών των περιοχών 
 
κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου, παρέχοντας τα εργαλεία για την αλλαγή και την αναβάθμιση ενός από τους τομείς κλειδιά της περιοχής της Μεσογείου.
Ο κύριος στόχος του έργου είναι η εφαρμογή ολοκληρωμένων διακρατικών
στρατηγικών για την ανάπτυξη βιώσιμου και υπεύθυνου τουρισμού καθ`όλη τη διάρκεια του έτους στους νησιωτικούς προορισμούς της Μεσογείου, μέσω κοινού σχεδιασμού και συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων περιοχών.
 
 
Για την επίτευξη των παραπάνω, το έργο έχει ως γενικό στόχο: 
Την προώθηση της συμμετοχικής διαδικασίας για καλύτερη λήψη αποφάσεων στην περιοχή κάθε εταίρου.
Την ενδυνάμωση των τοπικών και των περιφερειακών φορέων χάραξης
πολιτικής, των οικονομικών φορέων και των τοπικών κοινοτήτων στον
σχεδιασμό βιώσιμου τουρισμού.
Την παροχή εργαλείων για τη βελτίωση των περιφερειακών και των
εθνικών σχεδίων δράσης και πολιτικών για έναν πιο βιώσιμο και
υπεύθυνο τουρισμό στα νησιά της Μεσογείου.
Την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της σε τοπικές, περιφερειακές και
εθνικές πολιτικές μέσω μιας εκστρατείας υπεράσπισης σε ευρωπαϊκό
επίπεδο.
Τίτλος έργου: LABELSCAPE -Integration of sustainability labels into Mediterranean tourism policies 
(Ενσωμάτωση ετικετών αειφορίας στις μεσογειακές τουριστικές πολιτικές)
Στόχος έργου: Ο γενικός στόχος του LABELSCAPE είναι η ανάπτυξη μηχανισμών για την ενσωμάτωση και προώθηση ετικετών αειφορίας σε ευρύτερες τουριστικές πολιτικές και η παροχή υποστήριξης για πρωτοβουλίες που βασίζονται στη διαδικασία πιστοποίησης του προορισμού. Το έργο αξιοποιεί τις υπάρχουσες πρωτοβουλίες πιστοποίησης και αντιμετωπίζει τις τελευταίες προκλήσεις πιστοποιημένων προορισμών και επιχειρήσεων: αναγνωρισιμότητα, συμπληρωματικότητα με περιεχόμενο που δημιουργείται από τον χρήστη και με ψηφιακό μετασχηματισμό.
 
Οι στόχοι του LABELSCAPE θα επιτευχθούν μέσω διοργάνωσης workshops, τη δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας ενημέρωσης και εκπαίδευσης για τις ετικέτες αειφορίας, και προτάσεις βελτίωσης της άσκησης πολιτικής στον τομέα του Τουρισμού.
Τίτλος έργου: DESTIMED PLUS - (Ο οικοτουρισμός στους προορισμούς της Μεσογείου: Από την παρακολούθηση και τον προγραμματισμό έως την προώθηση και την πολιτική υποστήριξη. )
Κύριος στόχος του έργου είναι να δοκιμάσει ένα ολοκληρωμένο μοντέλο πολιτικής και διακυβέρνησης σε τοπική και περιφερειακή κλίμακα για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση τουριστικών δραστηριοτήτων σε μια προστατευόμενη περιοχή.  Συγκεκριμένα η Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Ν. Αιγαίου- Ενεργειακή ΑΕ, θα δραστηριοποιηθεί στο νησί της Καρπάθου και συγκεκριμένα στις προστατευόμενες περιοχές της Βόρειας Καρπάθου και Σαρίας και Παράκτιας Θαλάσσιας Ζώνης και Κεντρικής Καρπάθου. 
Γι ‘ αυτόν τον λόγο η Ενεργειακή Α.Ε. θα εφαρμόσει μια πιλοτική δράση του οικοτουριστικού πακέτου στην περιοχή της Καρπάθου γύρω από τις προστατευόμενες περιοχές, έτσι ώστε να δούμε τα αποτελέσματα που θα υπάρξουν και να γίνουν οι ανάλογες τεχνικές βελτίωσης. 
Μέσα από το έργο οι τοπικές και περιφερειακές δημόσιες αρχές των νησιών θα έχουν τη δυνατότητα να υιοθετήσουν μια δοκιμασμένη διεπιστημονική μεθοδολογική προσέγγιση τουριστικής ανάπτυξης που μπορεί να υποστηρίξει βιώσιμες διαδικασίες σχεδιασμού του τουρισμού. 
Μετά το πέρας  των παρουσιάσεων ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση μεταξύ των παρευρισκόμενων  και προτάθηκαν ιδέες για την καλύτερη υλοποίηση των έργων. 
Παράλληλα οι φορείς εξέφρασαν την επιθυμία τους για περαιτέρω πληροφόρηση και εμπλοκή στις μελλοντικές δράσεις των έργων.
Τα τρία έργα συγχρηματοδοτούνται κατά 85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg Med.
Δηλώσεις
 
 
Μπάρδος Χρήστος:  Σε μια δύσκολη περίοδο για την χώρα μας, η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. συνεχίζει να παράγει έργο, μετατρέποντας την δικαιολογία του COVID-19, σε πρόκληση. Οφείλουμε να ξεπεράσουμε τις δυνατότητες μας, για να διατηρήσουμε την υψηλή θέση που κατέχουμε, μεταξύ των εταίρων μας, στην Ευρώπη. Άλλωστε, η εντολή του Περιφερειάρχη, Γιώργου Χατζημάρκου, είναι οι δράσεις και τα έργα να συνεχιστούν με αμείωτο ρυθμό, ώστε οι πολίτες, αυτού του ευλογημένου τόπου, να απολαμβάνουν τα αποτελέσματα.
Κωνσταντίνος Ταρασλιάς : Χαιρετίζω την συνεχή προσπάθεια της ENEPΓEIAKHΣ AE, σχετικά με την χρηματοδότηση δράσεων που σχετίζονται με την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, τον οικοτουρισμό και τις γενικότερες πολιτικές ενίσχυσης,  ειδικά του Μεσογειακού τουρισμού.  Οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης οφείλουν να εναρμονίζονται με αυτές τις στρατηγικές, ώστε να αυξάνεται η απορροφητικότητα των Ευρωπαϊκών κονδυλίων και να συνδράμουν στη βέλτιστη αποδοτικότητα των πόρων που διατίθενται. Αυτά τα Project έχουν στοχευμένη αποτελεσματικότητα και η εμπειρία των στελεχών της ENEPΓEIAKHΣ AE είναι ιδιαιτέρως χρήσιμη, ώστε να ωφεληθούν τα νησιά μας με τέτοιου είδους σημαντικές χρηματοδοτήσεις.  
Μαριτάνα Αλακιώτου-Ανθοπούλου: " Ο πρόεδρος Γιάννης Πάππου και το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, δηλώνουν παρόντες σε κάθε αναπτυξιακό έργο.
Θεωρούμε ότι η συνεργασία είναι μονόδρομος για την ευημερία της
Δωδεκανήσου. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση."