Δάνεια έως 50.000 με εγγύηση 90% από το Δημόσιο: Ποιες επιχειρήσεις θα τα πάρουν

Δάνεια έως 50.000 με εγγύηση 90% από το Δημόσιο: Ποιες επιχειρήσεις θα τα πάρουν

 

 

Περισσότερες από 9.000 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την κρίση της πανδημίας αναμένεται να λάβουν δάνειο με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου σε ποσοστό 90%.
 
Από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων είναι υπό εξέταση το εάν το ανώτατο ύψος του δανείου θα «κλειδώσει» στα 30.000 ευρώ ή στα 50.000 ευρώ. Υπολογίζεται ότι αν το ανώτατο ύψος του δανείου είναι τελικά τα 30.000 ευρώ, τότε ο αριθμός των δικαιούχων θα αυξηθεί αρκετά.
 
Η έναρξη του προγράμματος τοποθετείται χρονικά στο τέλος του Ιανουαρίου και ο συνολικός προϋπολογισμός της εν λόγω δράσης θα φτάσει τα 450 εκατ. ευρώ.
 
Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής οι ελληνικές επιχειρήσεις τους 9 πρώτους μήνες του 2020 έχασαν έσοδα 35 δισ. ευρώ. Αν υπολογιστεί και το τελευταίο τρίμηνο του 2020, οι σωρευτικές απώλειες των εσόδων των επιχειρήσεων εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τα 40 δισ. ευρώ.
ΕΡΤ