Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης μικρών επιχειρήσεων: Προθεσμία ως τις 20/1 για αιτήσεις

Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης μικρών επιχειρήσεων: Προθεσμία ως τις 20/1 για αιτήσεις

 

 

Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που έχει ήδη εκδηλωθεί από χιλιάδες ενδιαφερόμενους, η Περιφέρεια Αττικής έκρινε σκόπιμο να παραταθεί ως τις 20 Ιανουαρίου 2021, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.
 
Όσοι επιθυμούν να εκμεταλλευθούν τη νέα παράταση που δόθηκε και να υποβάλουν αίτηση, μπορούν να το κάνουν μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.ependyseis.gr/mis ή να ενημερωθούν μέσω της ιστοσελίδας της Περιφέρειας Αττικής. Επισημαίνεται πως οι επιχειρήσεις των οποίων οι αιτήσεις θα εγκριθούν, θα λάβουν ενίσχυση ανάλογα με το μέγεθος τους που θα κυμαίνεται από 5.000 ως 40.000 ευρώ.
 
H Περιφέρεια Αττικής σε αυτή την ιδιαίτερη λόγω υγειονομικής κρίσης συγκυρία, στηρίζει έμπρακτα τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής.
Αξιοποιώντας τους πόρους του ΕΣΠΑ (ΠΕΠ Αττικής 2014-2020) θα διαθέσει μέσω ειδικού προγράμματος 250.000.000,για να χορηγήσει κεφάλαιο κίνησης σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Αττικής, που επλήγησαν οι δραστηριότητες τους λόγω covid.
 
Από το ποσό αυτό, τα 50 εκατ. ευρώ θα διατεθούν αποκλειστικά για αυτό-απασχολούμενους και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που απασχολούν μέχρι 9 άτομα προσωπικό.
 
Στο πλαίσιο του παραπάνω προγράμματος έχει διευρυνθεί ο κατάλογος των ΚΑΔ επιχειρήσεων που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, ενώ επιπλέον έχει δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής και στις επιχειρήσεις που έχουν χαρακτηρισθεί από το υπουργείο Οικονομικών ως πληττόμενες, ενώ έχουν περιληφθεί και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε δίκτυο franchise, shop in shop ή δίκτυο πρακτόρευσης.
ΕΡΤ