Τι ισχύει με τις φοροαπαλλαγές σε προσωπικά είδη για μεταφορά μόνιμης κατοικίας στην Ελλάδα

Τι ισχύει με τις φοροαπαλλαγές σε προσωπικά είδη για μεταφορά μόνιμης κατοικίας στην Ελλάδα

 

 

Τα φυσικά πρόσωπα που είχαν τη συνήθη κατοικία τους στο εξωτερικό και τη μεταφέρουν για να εγκατασταθούν μόνιμα στην Ελλάδα, μπορούν να εισάγουν με τις προβλεπόμενες απαλλαγές από δασμούς και φόρους, όπως ΦΠΑ και τέλος ταξινόμησης τα προσωπικά τους είδη (οικοσκευή, αυτοκίνητο κ.λ.π).
 
Αρμόδιες Αρχές για τη χορήγηση της απαλλαγής από δασμό και φόρους των προσωπικών ειδών που εισάγονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προαναφερθείσες διατάξεις της κείμενης τελωνειακής νομοθεσίας είναι οι Τελωνειακές Αρχές τελωνισμού των προσωπικών ειδών.
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) δημοσίευσε αναλυτικό εγχειρίδιο για τις Απαλλαγές Τελωνειακού Χαρακτήρα κατά τη Μεταφορά Συνήθους Κατοικίας στην Ελλάδα.
 
Ως προσωπικά είδη ορίζονται είδη που προορίζονται για προσωπική χρήση του δικαιούχου και των μελών της οικογένειας του ή για τις ανάγκες του νοικοκυριού.
 
Προσωπικά είδη που μεταφέρονται στην Ελλάδα
Προσωπικά είδη αποτελούν, ιδίως:  Τα «είδη οικοσκευής» δηλαδή, τα προσωπικά αντικείμενα περιλαμβανομένων του προσωπικού ηλεκτρονικού υπολογιστή (PERSONAL COMPUTER) και του ποδηλάτου, ο οικιακός ρουχισμός και τα είδη επίπλωσης και εξοπλισμού που προορίζονται για προσωπική χρήση του δικαιούχου και των μελών της οικογένειας του ή για τις ανάγκες του νοικοκυριού του, οι οικιακές προμήθειες (αναλώσιμα είδη) που προορίζονται να καλύψουν τις πρώτες συνήθεις οικογενειακές ανάγκες, τα οικόσιτα ζώα και τα ιππευόμενα ζώα.
 
Ως προς τα «μέσα μεταφοράς»: ιδιωτικής χρήσης οδικό όχημα με κινητήρα (επιβατικό αυτοκίνητο ή αυτοκινούμενο τροχόσπιτο), μοτοποδήλατο ή μοτοσικλέτα, ρυμουλκούμενο τροχόσπιτο (δεν είναι δυνατή η παράδοση ρυμουλκούμενου τροχόσπιτου, εφόσον έχει παραδοθεί αυτοκινούμενο τροχόσπιτο, και αντίστροφα), ρυμουλκούμενο τροχόσπιτο (δεν είναι δυνατή η παράδοση ρυμουλκούμενου τροχόσπιτου, εφόσον έχει παραδοθεί αυτοκινούμενο τροχόσπιτο, και αντίστροφα), σκάφος αναψυχής, ιδιωτικό αεροπλάνο.
 
Η απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης ΙΧ
Όσον αφορά την απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης, το δικαιούχο πρόσωπο θα πρέπει να είχε το μέσο μεταφοράς στην κυριότητά του και να το χρησιμοποιούσε στον τόπο της προηγούμενης κατοικίας του, τουλάχιστον έξι μήνες πριν μεταφέρει τη συνήθη κατοικία του στην Ελλάδα.
 
Τα μεταφορικά μέσα που μεταφέρονται από την ΕΕ ή εισάγονται από τρίτη χώρα στο πλαίσιο μεταφοράς της συνήθους κατοικίας από τα δικαιούχα πρόσωπα, οφείλουν να τελωνίζονται εντός ενός μηνός από την είσοδό τους στην χώρα.
 
Ιδιωτικής χρήσης επιβατικά αυτοκίνητα ή αυτοκινούμενα τροχόσπιτα που παραλαμβάνονται με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης, είναι δυνατόν να μεταβιβάζονται από το δικαιούχο ατέλειας πρόσωπο, μετά την παρέλευση της ετήσιας περιοριστικής προθεσμίας μόνο ύστερα από έγκριση της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής και εφόσον προηγουμένως καταβληθεί ποσοστό του τέλους ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων ανάλογα με το διάστημα που έχει παρέλθει από την ημερομηνία αποδοχής του παραστατικού εισαγωγής του αυτοκινήτου μέχρι την καταβολή του ποσοστού αυτού, ως ακολούθως:
 
Από 1 μέχρι 2 έτη καταβάλλεται το 50%.
Από 2 μέχρι 3 έτη καταβάλλεται το 40%.
Από 3 μέχρι 4 έτη καταβάλλεται το 30%.
Από 4 μέχρι 5 έτη καταβάλλεται το 20%.
Από 5 έτη και άνω χωρίς καταβολή.
Τι ισχύει για αγορά νέου ΙΧ
Τα δικαιούχα πρόσωπα που μεταφέρουν τη συνήθη κατοικία τους από τις ηπείρους Αμερική, Αφρική, Αυστραλία, καθώς επίσης και από τα κράτη Ιράκ, Ιορδανία, Κουβέιτ, Σαουδική Αραβία, Μπαχρέιν, Κατάρ, ΗΑΕ, ανεξάρτητα από το εάν είχαν στη κυριότητά τους και χρησιμοποίησαν στον τόπο της προηγούμενης κατοικίας τους ΙΧΕ αυτοκίνητο, μπορούν να αγοράσουν καινούργιο ΙΧΕ αυτοκίνητο ή αυτοκινούμενο τροχόσπιτο με απαλλαγή ογδόντα τοις εκατό (80%) από το προβλεπόμενο τέλος ταξινόμησης με κυλινδρισμό έως και 2.000 κυβικά εκατοστά (κ.εκ.), ενώ για αυτοκίνητα άνω των 2.000 κ.εκ. η απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης περιορίζεται σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).
 
Πρόσωπα που φοιτούν στην αλλοδαπή
Η φοίτηση σε Πανεπιστήμιο ή άλλη Σχολή της αλλοδαπής δεν συνεπάγεται τη μεταφορά συνήθους κατοικίας.
 
Συνεπώς δεν υπάγονται στις απαλλακτικές διατάξεις της Απόφασης οι Έλληνες υπήκοοι με συνήθη κατοικία στην Ελλάδα, που αναχωρούν από την Ελλάδα για σπουδές στο εξωτερικό, έστω και αν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους εργάζονται.
 
Ωστόσο, στην περίπτωση όπου οι ως άνω φοιτητές μετά τη λήξη των σπουδών τους, παραμένουν και εργάζονται αποδεδειγμένα στο εξωτερικό για πάνω από δύο συνεχή χρόνια, θεμελιώνουν δικαίωμα μεταφοράς συνήθους κατοικίας στην Ελλάδα.
ΕΡΤ