Οι 32 κατηγορίες ασφαλισμένων που βγαίνουν φέτος στη σύνταξη πριν από τα 62 ή τα 67

Οι 32 κατηγορίες ασφαλισμένων που βγαίνουν φέτος στη σύνταξη πριν από τα 62 ή τα 67

 

 

Συνολικά 32 κατηγορίες ασφαλισμένων έχουν τη δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν φέτος πριν από τα 62 έτη ή 67 έτη καθώς είναι η τελευταία χρονιά που ισχύουν τα μεταβατικά όρια ηλικίας. 
 
Πηγή: enikonomia.gr
Όπως αναφέρει ο δικηγόρος Δημήτρης Μπούρλος στην εφημερίδα "ΤΑ ΝΕΑ", οι κατηγορίες αυτές είναι οι εξής:
 
Α. Δημόσιο - Πλήρης σύνταξη
 
1.Ασφαλισμένοι –ες υπάλληλοι γεννημένοι το έτος 1961 με 25ετία έως και 31/12/2010 που συμπληρώνουν 35 έτη συνολικά μέχρι και τις 31/12/2018 (απαιτούμενη ηλικία 60 ετών).
 
 
2.Ασφαλισμένοι –ες υπάλληλοι γεννημένοι το έτος 1961 με 25ετία έως και 31/12/2011 που συμπληρώνουν 36 έτη συνολικά μέχρι και τις 31/12/2018 (απαιτούμενη ηλικία 60 ετών).
 
3.Ασφαλισμένοι –ες υπάλληλοι γεννημένοι το πρώτο εξάμηνο του έτους 1961 με 25ετία έως και 31/12/2011 που συμπληρώνουν 36 έτη συνολικά μέχρι και τις 31/12/2019 ( απαιτούμενη ηλικία 60 ετών και 6 μηνών).
 
4.Ασφαλισμένοι –ες υπάλληλοι γεννημένοι από 08/1960 και εφεξής με 25ετία έως και 31/12/2010 που συμπληρώνουν 35 έτη συνολικά μέχρι και τις 31/12/2019 ( απαιτούμενη ηλικία 60 ετών και 6 μηνών).
 
5.Ασφαλισμένοι –ες υπάλληλοι γεννημένοι από 08/1960 και εφεξής με 25ετία έως και 31/12/2011 που συμπληρώνουν 36 έτη συνολικά μέχρι και τις 31/12/2019 ( απαιτούμενη ηλικία 60 ετών και 6 μηνών).
 
6.Ασφαλισμένοι –ες υπάλληλοι γεννημένοι το έτος 1961 με 25ετία έως και 31/12/2010 που συμπληρώνουν 35 έτη συνολικά μέχρι και τις 31/12/2019 ( απαιτούμενη ηλικία 60 ετών και 6 μηνών).
 
7.Ασφαλισμένοι –ες υπάλληλοι που είναι γεννημένοι από 02/ 1960 έως και 1961 με 25ετία έως και 31/12/2010 που συμπληρώνουν 37 έτη συνολικά μέχρι και τις 31/12/2019 (απαιτούμενη ηλικία 60 ετών και 11 μηνών) .
 
8. Γυναίκες γεννημένες από 08/1968 έως και 07/1958 που συμπλήρωσαν 25 ετία το 2010 (απαιτούμενη ηλικία 63 ετών και 6 μηνών)
 
9.Ασφαλισμένοι –ες υπάλληλοι που είναι γεννημένοι από τον 09/ 1957 έως και τον 12/1957 που συμπληρώνουν 25 ετία το 2011 (απαιτούμενη ηλικία 63 ετών και 3 μηνών).
 
10. Υπάλληλοι που έχουν συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης μέχρι την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήματος με πραγματικό ή πλασματικό χρόνο και συμπληρώνουν το 62 έτος της ηλικίας τους εντός του 2021.
 
 
11. Τρίτεκνοι δημόσιοι υπάλληλοι γεννημένοι από τον 05/1964 έως και τον 12/1964 με 21 έτη το 2011 ( απαιτούμενη ηλικία 56 ετών και 9 μηνών).
 
12. Γονείς ανηλίκων τέκνων δημόσιοι υπάλληλοι με 25ετία το 2011 που είχαν κατά τη συμπλήρωση της 25 ετίας ανήλικο παιδί και είναι γεννημένοι από τον 05/1964 έως και τον 12/1964 ( απαιτούμενη ηλικία 56 ετών και 9 μηνών).
 
Β. Δημόσιο –Μειωμένη Σύνταξη
 
13.Άνδρες γεννημένοι το 1961 που συμπλήρωσαν 25 ετία το 2010 (απαιτούμενη ηλικία 60 ετών).
 
14.Γυναίκες γεννημένες το 1966 που συμπλήρωσαν 25 ετία το 2010 (απαιτούμενη ηλικία 55).
 
15.Άνδρες γεννημένοι το 1965 που συμπλήρωσαν 25 ετία το 2011 και όχι νωρίτερα (απαιτούμενη ηλικία 56 ετών).
 
16.Άνδρες γεννημένοι το 1963 που συμπλήρωσαν 25 ετία το 2012 (απαιτούμενη ηλικία 58 ετών).
 
Γ. Ιδιωτικός τομέας- Πλήρης σύνταξη
 
1.Γυναίκες –μητέρες ασφαλισμένες του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γεννημένες από 04/1960 έως και 12/1960 με 5.500 ημέρες ασφάλισης έως και 31/12/2011 και τέκνο γεννημένο από το 1993 και μετά (απαιτούμενη ηλικία 60 ετών και 9 μηνών).
 
2. Ασφαλισμένοι –ες του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γεννημένοι έως και τον 12/1960 με 10.500 ημέρες ασφάλισης έως και 31/12/2012 και με 11.100 ημέρες ασφάλισης μέχρι σήμερα (απαιτούμενη ηλικία 60 ετών και 11 μηνών).
 
3. Ασφαλισμένοι –ες του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γεννημένοι 1966 με 10.500 ένσημα συνολικά εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα έως και 31/12/2010 (απαιτούμενη ηλικία 55 ετών).
 
4. Ασφαλισμένοι –ες του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γεννημένοι το πρώτο τρίμηνο του 1966 με 10.500 ένσημα συνολικά εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα έως και 31/12/2011 (απαιτούμενη ηλικία 55 ετών και 9 μηνών).
 
5. Ασφαλισμένοι –ες του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γεννημένοι το πρώτο τρίμηνο του 1965 με 10.500 ένσημα συνολικά εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα έως και 31/12/2012 (απαιτούμενη ηλικία 56 ετών και 6 μηνών).
 
6. Γυναίκες που συμπλήρωσαν έως και τις 31/12/2010 τις 4.500 ημέρες ασφάλισης συνολικά εκ των οποίων 3.600 βαρέα και ανθυγιεινά και εξ αυτών 1.000 βαρέα τα τελευταία 17 έτη προ της συνταξιοδότησης και είναι γεννημένες το 1966 (απαιτούμενη ηλικία 55 ετών).
 
7. Γυναίκες που συμπλήρωσαν έως και τις 31/12/2011 τις 4.500 ημέρες ασφάλισης συνολικά εκ των οποίων 3.600 βαρέα και ανθυγιεινά και εξ αυτών 1.000 βαρέα τα τελευταία 17 έτη προ της συνταξιοδότησης και είναι γεννημένες το 1965 (απαιτούμενη ηλικία 56 ετών).
 
8. Γυναίκες που συμπλήρωσαν έως και τις 31/12/2012 τις 4.500 ημέρες ασφάλισης συνολικά εκ των οποίων 3.600 βαρέα και ανθυγιεινά και εξ αυτών 1.000 βαρέα τα τελευταία 17 έτη προ της συνταξιοδότησης και είναι γεννημένες το 1964 (απαιτούμενη ηλικία 57 ετών).
 
9. Ασφαλισμένοι –ες του πρώην ΟΑΕΕ γεννημένοι έως και τον 12/1959 με 35 έτη ασφάλισης έως και 31/12/2011 και με 36 έτη ασφάλισης μέχρι τη συνταξιοδότηση (απαιτούμενη ηλικία 61 ετών και 3 μηνών).
 
10. Ασφαλισμένοι –ες του πρώην ΟΑΕΕ γεννημένοι έως και τον 12/1959 με 35 έτη ασφάλισης έως και 31/12/2012 και με 37 έτη ασφάλισης μέχρι τη συνταξιοδότηση (απαιτούμενη ηλικία 61 ετών και 3 μηνών).
 
11. Ασφαλισμένοι που έχουν συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης μέχρι την υποβολή συνταξιοδοτικού αιτήματος με πραγματικό ή πλασματικό χρόνο και συμπληρωματικό το 62 έτος της ηλικίας τους εντός του 2021.
 
Δ. Ιδιωτικός τομέας –μειωμένη σύνταξη
 
12. Ασφαλισμένοι –ες του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γεννημένοι 1968 με 10.500 ένσημα συνολικά εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα έως και τις 31/12/2010 (απαιτούμενη ηλικία 53 ετών).
 
13. Ασφαλισμένοι –ες του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γεννημένοι 1968 με 10.500 ένσημα συνολικά εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα έως και τις 31/12/2011 (απαιτούμενη ηλικία 53 ετών και 9 μηνών).
 
14. Ασφαλισμένοι –ες του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γεννημένοι το πρώτο εξάμηνο του 1967 με 10.500 ένσημα συνολικά εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα έως και τις 31/12/2012 ( απαιτούμενη ηλικία 54 ετών και 6 μηνών).
 
15. Ασφαλισμένοι –ες του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γεννημένοι το πρώτο τρίμηνο του 1963 με 10.500 ένσημα συνολικά εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα έως και τις 31/12/2013 ( απαιτούμενη ηλικία 58 ετών και 9 μηνών).
 
16. Ασφαλισμένοι –ες του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γεννημένοι το πρώτο τρίμηνο του 1962 με 10.500 ένσημα συνολικά εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα έως και τις 31/12/2014 ( απαιτούμενη ηλικία 59 ετών και 6 μηνών) .