Παράταση προθεσμίας σειράς δηλώσεων φορολογίας

Παράταση προθεσμίας σειράς δηλώσεων φορολογίας

 

Η πανδημία και οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν χιλιάδες επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα, αλλά και οι δυσλειτουργίες στα ηλεκτρονικά συστήματα της φορολογικής διοίκησης οδήγησε την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων να παρατείνει μια σειρά από προθεσμίες φορολογικών υποχρεώσεων που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου. Πλέον οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα χωρίς να πληρώσουν πρόστιμα και προσαυξήσεις και χωρίς να θεωρηθούν οι δηλώσεις εκπρόθεσμες, αλλά και οι φόροι που προκύπτουν να μην ενταχθούν στην τεράστια δεξαμενή των ληξιπρόθεσμων οφειλών που ξεπερνούν τα 105 δισ. ευρώ, να υποβάλλουν τις δηλώσεις τους και να πληρώσουν μετά από ένα δίμηνο τους αναλογούντες φόρους.
 
Σύμφωνα με απόφαση της ΑΑΔΕ παρατείνεται έως την 26η Φεβρουαρίου 2021 η προθεσμία υποβολής των κάτωθι δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων των οποίων η καταληκτική προθεσμία υποβολής ήταν η 31η Δεκεμβρίου 2020:
 
1) Τροποποιητικές δηλώσεις, για ποσά αγροτικών επιδοτήσεων, που ανάγονται σε προηγούμενα έτη, εφόσον η βεβαίωση για τα εν λόγω ποσά εκδόθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εντός του 2020.
 
2) Δηλώσεις φορολογικού έτους 2019 σε περίπτωση θανάτου του φορολογούμενου για τις οποίες υπόχρεοι σε υποβολή είναι οι κληρονόμοι του.
 
3) Δηλώσεις φορολογούμενων των οποίων έγινε δεκτό το αίτημα μεταφοράς της φορολογικής τους κατοικίας στην αλλοδαπή εντός του 2020 ή δεν έγινε δεκτό το αίτημά τους λόγω του γεγονότος ότι τα δικαιολογητικά που προσκόμισαν εμπρόθεσμα δεν κρίθηκαν επαρκή και ακριβή (σχετ. ΠΟΛ.1201/2017 άρθρο 5).
 
4) Τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από μισθωτούς ή συνταξιούχους με αναδρομικά μισθών ή συντάξεων προηγουμένων ετών, αναδρομικά επιδομάτων ανεργίας, αμοιβών ιατρών του ΕΣΥ από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του ΕΣΥ, κ.λ.π. εφόσον οι βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων εκδόθηκαν εντός του 2020.
 
5) Τροποποιητικές δηλώσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, όχι λόγω υπαιτιότητας του δικαιούχου των εισοδημάτων, αλλά εξαιτίας εκπρόθεσμης αποστολής αρχικού ή τροποποιητικού ηλεκτρονικού αρχείου στην Α.Α.Δ.Ε., μηνιαίου ή ετήσιου, από τον εργοδότη/αρμόδιο φορέα που έχει την υποχρέωση, και οι οποίες θεωρούνται εμπρόθεσμες, εφόσον η βεβαίωση από τον φορέα εκδόθηκε ή τροποποιήθηκε εντός του 2020.
 
Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, οι δηλώσεις υποβάλλονται στον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. με ψηφιακή απεικόνιση (scan) μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με φυσικό φάκελο ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς).
 
Σημειώνεται ότι μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου έχει παραταθεί η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας αλλά και η δήλωση φόρων κληρονομιάς.
capital.gr