Η συγκρότηση των Δ.Σ. των Νομικών Προσώπων του Δήμου σήμερα στο τραπέζι του Δημοτικού Συμβουλίου

Η συγκρότηση των Δ.Σ. των Νομικών Προσώπων του Δήμου σήμερα στο τραπέζι του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Η συγκρότηση των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων του Δήμου είναι ανάμεσα στα θέματα που θα απασχολήσουν την δεύτερη τακτική συνεδρίαη του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί σήμερα (Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου) στις 6 το απόγευμα. Αναλυτικά η ατζέντα των θεμάτων είναι η εξής:
 
    1)   Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Μυκόνου έτους 2014.
2) Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης, για τη μετακίνηση επιστημόνων Διεθνούς Συνεδρίου Αστροφυσικής στη ν. Δήλο, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (σε βάρος του ΚΑ: 00.6434).
3)   Ορθή επανάληψη των υπ' αρ. 57/2014 και 59/2014 Αποφάσεων του Δ. Σ. σχετικά με τη διαμόρφωση των παιδικών χαρών του Δήμου Μυκόνου.
4) Παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Μυκόνου στην ποινική υπόθεση της 25-9-2014 με κατηγορούμενους δημοτικούς υπαλλήλους και αιρετούς.
5)  Ορισμός εκπροσώπου στο Δ. Σ. του Πολυδύναμου Κέντρου Κοινωνικής Παρέμβασης Νομού Κυκλάδων.
6) Έγκριση – ψήφιση απολογισμού 2013 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μυκόνου.
7)  Συγκρότηση Του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Μυκόνου με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ.
8)  Συγκρότηση Του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Μυκόνου με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ.
9) Ορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία 'Πολιτιστικός, Αθλητικός, και Κοινωνικός Οργανισμός ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΞΙΩΤΗΣ.
10) Ορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου της 'Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Περιβάλλοντος, Παιδείας και Ανάπτυξης Μυκόνου' (Κ.Δ.Ε.Π.Π.Α.Μ.).