Πανελλήνιος Διαγωνισμός στη Στατιστική από την ΕΛΣΤΑΤ

Πανελλήνιος Διαγωνισμός στη Στατιστική από την ΕΛΣΤΑΤ

 

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανάπτυξη της Στατιστικής Παιδείας στην Ελλάδα», διοργανώνει, για τέταρτη φορά, τον «Πανελλήνιο Διαγωνισμό στη Στατιστική» , με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σκοπός του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη ταλαντούχων μαθητών που ενδιαφέρονται για τη στατιστική επιστήμη, τον τρόπο παραγωγής και τη χρήση των επίσημων στατιστικών στην καθημερινότητά τους, αλλά και σε άλλους τομείς της κοινωνίας, όπως στην οικονομία και τη χάραξη πολιτικής.
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό στη Στατιστική έχουν ομάδες αποτελούμενες από 1 έως 3 μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (δημόσιας και ιδιωτικής), των ακόλουθων κατηγοριών:
• κατηγορία Α: μαθητές Λυκείων,
• κατηγορία Β: μαθητές Γυμνασίων.
Κάθε ομάδα θα περιλαμβάνει έναν καθηγητή, ο οποίος θα εγγράφει τους μαθητές στο διαγωνισμό μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας και θα επιβλέπει την εργασία τους καθ' όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού.
Προθεσμία εγγραφής έως 20/01/2021
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τη σχετική ιστοσελίδα του Διαγωνισμού https://www.statistics.gr/el/statistics-competition-2021.