Μύκονος: Πρόσω ολοταχώς για υδατοδρόμιο. Την Τρίτη η συζήτηση της σύμβασης του Δ.Λ.Τ.Μυκόνου με την Π.Ν.Α. για την κατασκευή του

Μύκονος: Πρόσω ολοταχώς για υδατοδρόμιο. Την Τρίτη η συζήτηση της σύμβασης του Δ.Λ.Τ.Μυκόνου με την Π.Ν.Α. για την κατασκευή του

 

 

 

Με γοργούς ρυθμούς φαίνεται να προχωρούν το τελευταίο διάστημα οι προετοιμασίες για την δημιουργία υδατοδρομίων στα νησιά των Κυκλάδων. Η σύναψη σύμβασης μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την αδειοδότηση και κατασκευή του υδατοδρομείου στη Μύκονο είναι το δεύτερο θέμα της ατζέντας του Περιφερειακού Συμβουλίου που θα συνεδριάσει την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο.

Η συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί για τις 11:00 το πρωί σε αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου στην Ρόδο με 15 θέματα στην ημερήσια διάταξη και συγκεκριμένα: 

ΘΕΜΑ 1ο Εκλογή εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου
Αιγαίου στη Γενική Συνέλευση της ΕΝΠΕ.
 
ΘΕΜΑ 2ο Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Δημοτικό Λιμενικό
Ταμείο Μυκόνου για την ανάληψη από πλευράς της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου αδειοδότησης και κατασκευής υδατοδρομείου
νήσου Μυκόνου.
 
ΘΕΜΑ 3ο Ορισμός εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου με τους
αναπληρωτές τους σε εταιρείες και ΝΠΙ& στις οποίες μετέχει η
Περιφέρεια.
 
ΘΕΜΑ 4ο Ορισμός εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου με τους
αναπληρωτές τους στις Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες –
Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑ&2Ν», «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» (Κως), και «&ΙΟ&ΟΣ» (Ρόδος).
 
ΘΕΜΑ 5ο Στρατηγική μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-
2020.
 
ΘΕΜΑ 6ο Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το
Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών 2014-2025.
 
ΘΕΜΑ 7ο Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον
και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020
 
ΘΕΜΑ 8ο Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Π/Υ Β΄ τριμήνου 2014.
 
ΘΕΜΑ 9ο Ορισμός εκπροσώπου του Περιφερειακού Συμβουλίου στην
Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων.
 
ΘΕΜΑ 10ο Ορισμός μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου με τους
αναπληρωτές τους στα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής
Προστασίας Κυκλάδων και &ωδεκανήσου.
 
ΘΕΜΑ 11ο Ορισμός εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου με τους
αναπληρωτές τους στις γνωμοδοτικές επιτροπές των λιμενικών
αρχών, αρμόδιες για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή
εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων.
 
ΘΕΜΑ 12ο Ορισμός εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου με τους
αναπληρωτές τους στις επιτροπές των λιμενικών αρχών, αρμόδιες
για θέματα χαρακτηρισμού των παραλιών ως πολυσύχναστων, εξέτασης αιτημάτων προς χορήγηση αδειών εκμίσθωσης μέσων αναψυχής κλπ.
 
ΘΕΜΑ 13ο Ορισμός εκπροσώπου του Περιφερειακού Συμβουλίου με τον
αναπληρωτή του στο διοικητικό συμβούλιο του Φορέα &ιαχείρισης
Καρπάθου-Σαρίας.
 
ΘΕΜΑ 14ο Λήψη απόφασης για την παράταση του έργου «Προγραμματική
σύμβαση πρ. Ν.Α. Κυκλάδων και ΥΠΠΟ & Τουρισμού για τη
συνέχιση ανασκαφών στο Λιμάνι της Σχοινούσας».
 
ΘΕΜΑ 15ο Συγκρότηση επιτροπών της παρ.4 του άρθρου 13 του Π& 242/1996
για κάθε Π.Ε. (μισθώσεις ακινήτων).