Δώρο Χριστουγέννων: Ξεκινά η πληρωμή για αναστολές και ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

Δώρο Χριστουγέννων: Ξεκινά η πληρωμή για αναστολές και ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

 

 

Καταβάλλεται σήμερα στους λογαριασμούς 1.060.434 εργαζομένων το Δώρο Χριστουγέννων σε όσους μπήκαν σε αναστολή εργασίας το διάστημα Μαΐου - Νοεμβρίου 2020.
 
Η καταβολή από το κράτος θα γίνει απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων ως εξής:
 
  • για το διάστημα αναστολής των συμβάσεων εργασίας έως την 30.11.2020, η καταβολή πραγματοποιείται σήμερα
  • για το διάστημα αναστολής των συμβάσεων εργασίας από 1.12.2020 έως 31.12.2020, η καταβολή πραγματοποιείται έως 31.1.2021
 
Στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σχέση των εργαζομένων στους εργοδότες έχει τεθεί σε αναστολή από αυτούς ή οι εργαζόμενοι υπέβαλαν μονομερείς δηλώσεις αναστολής και εντάσσονται στο εκ του νόμου καθεστώς της υποχρεωτικής επαναπρόσληψης το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων, που αναλογεί στο ή στα χρονικά διαστήματα της αναστολής, καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, υπολογιζόμενο επί της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του αντίστοιχου διαστήματος.
 
Οι εργαζόμενοι που δεν έχουν μπει σε αναστολή θα λάβουν το Δώρο Χριστουγέννων από τον εργοδότη τους μέχρι σήμερα.
 
Όσοι εργαζόμενοι ήταν σε αναστολή μόνο τον Νοέμβριο η μείωση του δώρου Χριστουγέννων θα της τάξεως του 2%, εφόσον ο μισθός είναι από 800 ευρώ και πάνω και ως 8% για μισθούς των 1.560 ευρώ.
 
Ωστόσο, για τους εργαζόμενους με μέγιστη διάρκεια αναστολής σύμβασης τους 2,5 μήνες οι απώλειες θα κυμαίνονται έως 10% για τους χαμηλόμισθους των 750 ευρώ, ως 17% για μισθωτούς των 1.110 ευρώ κι έως 21% για μεσαίους μισθούς των 1.560 ευρώ, και μεγαλύτερες για μεγαλύτερους μισθούς.
 
Το ποσό του Δώρου Χριστουγέννων που θα πληρώσει το κράτος σε όλους τους εργαζόμενους για τις αναστολές από τον Μάιο έως και τον Οκτώβριο διαμορφώνεται στα 72-75 ευρώ ανά μήνα αναστολής, καθώς η αποζημίωση ειδικού σκοπού ήταν στα 534 ευρώ. Αντίστοιχα, για τις αναστολές Νοεμβρίου το ποσό αυξάνεται στα 105, 26 ευρώ δεδομένου ότι η αποζημίωση ειδικού σκοπού τον προηγούμενο μήνα ήταν 800 ευρώ.
 
Με τον ίδιο τρόπο θα γίνει και η πληρωμή των εργαζομένων που είναι ενταγμένοι στον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.
 
Το ποσό του Δώρου Χριστουγέννων που αναλογεί στο χρονικό διάστημα υπαγωγής στον εν λόγω μηχανισμό καταβάλλεται επίσης έως σήμερα, 21 Δεκεμβρίου.
 
Αντίστοιχα το ποσό, που αναλογεί στο χρονικό διάστημα υπαγωγής στον μηχανισμό και βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, καταβάλλεται από το υπουργείο Εργασίας απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων ως εξής:
 
• για το έως 30.11.2020 διάστημα υπαγωγής, η καταβολή πραγματοποιείται έως 21.12.2020
 
• για το διάστημα υπαγωγής από 1.12.2020 έως 31.12.2020, η καταβολή πραγματοποιείται έως 31.1.2021
cnn.gr