Λόγω κορoνοϊού έκτακτες κατ' εξαίρεση προσλήψεις σε Δήμους και Περιφέρειες

Λόγω κορoνοϊού έκτακτες κατ' εξαίρεση προσλήψεις σε Δήμους και Περιφέρειες

 

 

 

Σύμφωνα με τη σχετική διάταξη του νομοσχεδίου που αναμένεται να ψηφιστεί την ερχόμενη εβδομάδα, διευρύνεται η δυνατότητα και η διαδικασία πρόσληψης προσωπικού στους Ο.Τ.Α, όχι μόνο ιατρικού και νοσηλευτικού, ειδικά έως 28.02.2021 και μέσω δημοσιονομικών διευκολύνσεων λόγω των αυξημένων πολλαπλών αναγκών που έχουν ανακύψει εξαιτίας του δεύτερου κύματος της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, για την άμεση κάλυψη αναγκών που σχετίζονται με την πρόληψη ή καταστολή σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας.
 
Οι προσλήψεις αυτές, πραγματοποιούνται κατ' εξαίρεση της παρ. 1 του Άρθρου 20 του ν. 2190/1994, η οποία προβλέπει οτι προσλήψεις επιτρέπονται κανονικά μόνο σε περιπτώσεις εκτεταμένων ζημιών από σεισμούς, πλημμύρες, παγετούς και πυρκαγιές. Για την αντιμετώπιση όμοιων αναγκών εξαιτίας άλλων γεγονότων, από τα οποία προκύπτει άμεσος κίνδυνος ζωής ή περιουσίας, η πρόσληψη επιτρέπεται μόνο εφόσον ο νομός ή συγκεκριμένη περιοχή αυτού κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
 
 
Παράλληλα οι προσλήψεις αυτές εξαιρούνται και από τους περιορισμούς του άρθρου 5 του π.δ 164/2004 που προβλέπει την απαγόρευση διαδοχικών συμβάσεων, που καταρτίζονται και εκτελούνται μεταξύ του ίδιου εργοδότη και του ίδιου εργαζόμενου, αποκλείεται ωστόσο, τη δυνατότητα μετατροπής τους σε αορίστου χρόνου.
 
airetos.gr