Τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο για κατώτατο μισθό, κτηματολόγιο και ταμειακές

Τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο για κατώτατο μισθό, κτηματολόγιο και ταμειακές

 

 

Σε 24 δόσεις με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ 2021 -22 τα επιπλέον ποσά  δημοτικών τελών και δημοτικών φόρων που προέκυψαν μετά τη δήλωση των λεγόμενων αδήλωτων τετραγωνικών
 
Σε έως 120 δόσεις χρέη προς Δήμους έως τις 31 Δεκεμβρίου που βεβαιώνονται έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021 . Πλήρης διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων σε εφάπαξ εξόφληση, 60% κούρεμα για εξόφληση από 73 έως 120 δόσεις.
 
Μηδενικός συντελεστής ΦΠΑ για τα εμβόλια κατά της νόσου COVID-19 που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από τα κράτη μέλη της Ε.Ε. και για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα της νόσου COVID-19, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
 
Κτηματολόγιο
 
Παρατείνεται (έληξε στις 24.04.2019) μέχρι την ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας η ρύθμιση περί μη επιβολής προστίμων για τις εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις Ε9, ετών 2010 και επομένων, που υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν από τις 31.12.2014 .
 
Ταμειακές
 
Αποσύρονται από τη χρήση χωρίς την επιβολή κυρώσεων έως και την 31η.03.2021 (αντί έως την 30η.11.2020, που ισχύει) τα μοντέλα των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.), που εμφανίζονται ως ενεργοί στο υποσύστημα taxis.
 
Διαγραφή προστίμων
 
Διαγράφονται τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν για συγκεντρωτικές καταστάσεις του 2014 οι οποίες υποβλήθηκαν στο διάστημα από 21 έως 25 Ιανουαρίου 2016.
 
Αλλαγή τρόπου φορολόγησης τυχερών παιχνιδιών ΟΠΑΠ, αδειοδοτημένων παρόχων  και ιπποδρομιακό στοίχημα
 
Κέρδη ανά δελτίο ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
 
    0-100 0,0%
 
    100,01-200 2,5%
 
    200,01-500 5,0%
 
    > 500 7,5%
 
Ποσοστό των εσόδων από την ανωτέρω κατηγορία φόρων χρησιμοποιείται για την χρηματοδότηση αθλητικών ομάδων κατόπιν κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού. Με την ίδια απόφαση δύναται να καθορίζονται οι δικαιούχοι, ο τρόπος κατανομής της εν λόγω χρηματοδότησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.»
 
Παράταση για ασθενείς λογιστές
 
Σε περίπτωση που λογιστής-φοροτεχνικός βεβαιωμένα πάσχει από κορωνοϊό COVID-19 και εξαιτίας αυτού έχει νοσηλευτεί σε δημόσιο νοσοκομείο που παρέχει νοσηλεία για κορωνοϊό COVID-19, όπως αυτό αποδεικνύεται από τη σχετική βεβαίωση του εν λόγω νοσοκομείου, οι προθεσμίες υποβολής των πόσης φύσης - φορολογικών και ασφαλιστικών δηλώσεων και καταστάσεων του ιδίου και των εντολέων - πελατών του, που λήγουν σε ημερομηνίες που συμπίπτουν με τη διάρκεια της νοσηλείας του, παρατείνονται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα που ακολουθεί τον μήνα του εξιτηρίου.
 
Επανένταξη σε ρυθμίσεις ασφαλιστικών οφειλών
 
Παρατείνεται μέχρι την 31η. 12,2020 η προθεσμία καταβολής της δόσης του μηνός Νοεμβρίου 2020, σε περίπτωση επανένταξης, σε καθεστώς ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών, πληγέντων από την πανδημία, οι οποίοι την απώλεσαν κατά το χρονικό διάστημα Ιουνίου έως και Οκτωβρίου 2020 και παρέχεται εξουσιοδότηση για τη δυνατότητα παράτασης της ανωτέρω προθεσμίας, καθώς και της δυνατότητας επανακαθορισμού του ανωτέρω χρονικού διαστήματος απώλειας της ρύθμισης για χρονικό διάστημα όχι πέραν της 30ης.6,2021 (άρθρο 82).
 
Επιπλέον η επανένταξη των οφειλετών στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της δόσης του μηνός Νοεμβρίου 2020, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι την 31η.12.2020. Η προθεσμία καταβολής όλων των επόμενων δόσεων της αναβιώσασας ρύθμισης παρατείνεται κατά το πλήθος των δόσεων που ήταν ανεξόφλητες την ημέρα της αναβίωσης.
 
Κατώτατος μισθός
 
Παρατείνονται κατά 4 μήνες οι προθεσμίες για όλα τα ενδιάμεσα βήματα διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού έως το τέλος Ιουλίου 2021.
 
Παράταση μηχανισμού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ έως 28.2.2021.
 
Τακτική επιδότηση ανεργίας εποχικά εργαζόμενων σε  τουριστικά, επισιτιστικά και άλλα εποχιακά επαγγέλματα, με 50 αντί για 100 ένσημα.
 
Κυρώσεις σε εργοδότη που λαμβάνει ποσό της αποζημίωσης ειδικού σκοπού από εργαζόμενο. Ποινή φυλάκισης έως 6 μήνες και πρόστιμο έως 5.000 ευρώ.
 
Επίδομα ειδικού σκοπού για καλλιτέχνες  αλλά και ναυτικούς σε αναστολή τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο.  
 
Έκτακτη ενίσχυση στις εταιρείες ΚΤΕΛ, ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., στα τουριστικά γραφεία και στις τουριστικές επιχειρήσεις οδικών μεταφορών, που διαθέτουν ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης, καθώς και στα τουριστικά γραφεία που διαθέτουν και έχουν θέσει σε κυκλοφορία τουριστικά τρένα .
 
Πηγή: skai.gr