Δώρο Χριστουγέννων 2020: Ποιοι θα το πληρωθούν όλο και ποιοι σε δύο δόσεις

Δώρο Χριστουγέννων 2020: Ποιοι θα το πληρωθούν όλο και ποιοι σε δύο δόσεις

 

 

 

Τρία διαφορετικά ποσά προβλέπονται για το Δώρο Χριστουγέννων πάνω από 800.000 μισθωτών του ιδιωτικού τομέα που είχαν ή βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας, με τις πληρωμές να έρχονται σε δύο δόσεις, η πρώτη ως τις 21 Δεκεμβρίου και η δεύτερη ως τις 31 Ιανουαρίου.
 
Το Δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται για το διάστημα απασχόλησης από Μάιο ως και Δεκέμβριο κάθε έτους, που είναι 238 ημερολογιακές μέρες (8 μήνες).
 
Για απασχόληση χωρίς διακοπή καταβάλλεται ως Δώρο ο ονομαστικός μισθός +4,16% προσαύξηση από το επίδομα αδείας.
 
Κανονικό Δώρο θα πάρουν οι εργαζόμενοι που δεν είχαν τεθεί σε αναστολή σύμβασης, ούτε σε καθεστώς μειωμένης απασχόλησης με επιδότηση από το μηχανισμό «Συν-Εργασία».
 
Για τους εργαζομένους που τέθηκαν όμως από τον Μάιο και μετά σε αναστολή σύμβασης το Δώρο θα είναι μικρότερο φέτος, καθώς το τμήμα που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα που η σύμβασή τους ήταν στον «πάγο», θα υπολογιστεί με βάση την κρατική αποζημίωση των 534 ευρώ ή των 800 ευρώ και θα πληρωθεί από το υπουργείο Εργασίας με απευθείας πίστωση των τραπεζικών τους λογαριασμών.
 
Για το διάστημα που η σύμβασή τους ήταν σε ισχύ και εργάζονταν κανονικά, θα πληρωθούν το αντίστοιχο Δώρο από τον εργοδότη τους με βάση το μισθό της σύμβασής τους και το διάστημα που απασχολήθηκαν από Μάιο ως Δεκέμβριο του 2020. Προσοχή: Η πληρωμή του Δώρου από το κράτος θα γίνει εφόσον στις δηλώσεις αναστολής τους στην «Εργάνη» οι εργαζόμενοι έχουν συμπληρώσει τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (IBAN), ή αν άλλαξε, έχουν τροποποιήσει τη δήλωση αναστολής συμπληρώνοντας τον νέο λογαριασμό.
 
Τρία μέρη
Ανάλογα με το αν είχαν ή όχι αναστολή σύμβασης οι εργαζόμενοι θα πληρωθούν Δώρο τριών ταχυτήτων ως εξής:
 
* Ένα ποσό Δώρου θα είναι από τους εργοδότες τους μέχρι 21/12/2020 με βάση τον ονομαστικό μισθό της σύμβασής τους για όσους μήνες εργάστηκαν.
 
* Ένα δεύτερο ποσό Δώρου θα υπολογιστεί για τα διαστήματα αναστολής σύμβασης με βάση τη μηνιαία αποζημίωση των 534 ευρώ ή με 17,80 ευρώ την ημέρα αν δεν συμπληρώνεται μήνας.
 
* Ένα τρίτο ποσό Δώρου θα υπολογιστεί για αναστολή σύμβασης τον Νοέμβριο με αποζημίωση 800 ευρώ το μήνα ή 26,7 ευρώ τη μέρα, και για αναστολή σύμβασης τον Δεκέμβριο με την αποζημίωση των 534 ευρώ (17,80 ευρώ τη μέρα).
 
Υπολογισμός
Για παράδειγμα, ένας μισθωτός των 1.110 ευρώ παίρνει Δώρο Χριστουγέννων με τα εξής ποσά:
 
* Χωρίς αναστολή σύμβασης 1.156 ευρώ.
 
* Με αναστολή για 2,5 μήνες από Μάιο ως Οκτώβριο θα πάρει 967 ευρώ, εκ των οποίων τα 783 ευρώ από τον εργοδότη και 194 ευρώ από το κράτος.
 
* Με αναστολή σύμβασης για 3 μήνες, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο, θα πάρει 956 ευρώ, εκ των οποίων τα 722 ευρώ από τον εργοδότη και τα 234 ευρώ το κράτος.
 
Σταδιακά
Το Δώρο για τους εργαζομένους με αναστολή σύμβασης θα πληρωθεί σε δύο δόσεις.
 
Η πρώτη δόση είναι ως τις 21 Δεκεμβρίου με το μερίδιο από τους εργοδότες για το διάστημα απασχόλησης των εργαζομένων τους στο επτάμηνο Μαΐου – Νοεμβρίου και με το ποσό Δώρου που αναλογεί στο κράτος για αναστολές συμβάσεων ως τις 30 Νοεμβρίου.
 
Η δεύτερη δόση του Δώρου θα πληρωθεί ως τις 31 Ιανουαρίου 2021 και θα αφορά την εργοδοτική συμμετοχή για απασχόληση Δεκεμβρίου και αντίστοιχα την κρατική συμμετοχή για αναστολές συμβάσεων που θα δηλωθούν τον Δεκέμβριο. Για παράδειγμα: Μισθωτός με 990 ευρώ μικτό μισθό που από τον Μάιο ως Δεκέμβριο του 2020 έχει αναστολή σύμβασης για 3 μήνες, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο, δικαιούται Δώρο Χριστουγέννων 878 ευρώ σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση στις 21 του μήνα με ποσό 644 ευρώ από τον εργοδότη και με 167 ευρώ από το κράτος για αναστολές ως 30 Νοεμβρίου και η δεύτερη δόση θα πληρωθεί από το κράτος ως τις 31 Ιανουαρίου με άλλα 67 ευρώ για αναστολή σύμβασης τον Δεκέμβριο.
 
Συνεργασία
Για εργαζομένους που εντάχθηκαν στο μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «Συν-Εργασία», το ποσό Δώρου θα πληρωθεί επίσης σε δύο δόσεις. Η πρώτη θα είναι με το ποσό από τους εργοδότες και το υπουργείο Εργασίας έως τις 21 Δεκεμβρίου για όσους μπήκαν στο μηχανισμό «Συν-Εργασία» μέχρι 30 Νοεμβρίου και η δεύτερη δόση θα είναι ως τις 31 Ιανουαρίου 2021 για το διάστημα από 1η ως 31 Δεκεμβρίου.
 
Για τους εργαζομένους που υπέβαλαν μονομερείς δηλώσεις αναστολής (εποχικοί σε τουρισμό, ξεναγοί κ.ά.) το ποσό Δώρου που αναλογεί στο διάστημα αναστολής θα υπολογιστεί με τα 534 ευρώ.
 
Οι ασφαλιστικές εισφορές για το Δώρο (ασφαλισμένου και εργοδότη), που αντιστοιχεί σε αναστολή σύμβασης, υπολογίζονται επί της αποζημίωσης και όχι επί του μισθού.