Το νέο προεδρείο και τα μέλη των Επιτροπών του Δήμου Μυκόνου

Το νέο προεδρείο και τα μέλη των Επιτροπών του Δήμου Μυκόνου

 

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ανάδειξη προεδρείου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και εκπροσώπων του Δήμου Μυκόνου στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων (Π.Ε.Δ.).

Το νέο προεδρείο του Δ.Σ. αποτελείται από τους:

Πρόεδρος:: Λάμπρος Παναγιωτακόπουλος 

Αντιπρόεδρος:: Ζήσης Ασημομύτης

Γραμματέας:: Άννα Καμμή

 

Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Νίκος Γκέλος (Πρωτοβουλία Δράσης)

Βαγγέλης Μπόνης (Πρωτοβουλία Δράσης)

Δημήτρης Κοντιζάς (Πρωτοβουλία Δράσης)

Γιώργος Ρουσσουνέλος (Πρωτοβουλία Δράσης)

Παντελής Ρούσσος (Επόμενη Μέρα)

Ντίνα Σαμψούνη (Επόμενη Μέρα)

 

Αναπληρωματικά μέλη:

Μιλτιάδης Ατζαμόγλου (Πρωτοβουλία Δράσης)

Ελένη Καλπουρτζή (Πρωτοβουλία Δράσης)

Γρυπάρη Ειρήνη (Πρωτοβουλία Δράσης)

Πέτρος Σταυρακόπουλος (Επόμενη Μέρα)

Μιχάλης Αποστόλου (Επόμενη Μέρα)

 

Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής:

Τακτικά μέλη

Ξυδάκης Αναστάσιος (Π.Δ.)

Κουκάς Αλέξανδρος (Π.Δ.)

Μπουγιούρης Γεώργιος (Π.Δ.)

Κουσαθανάς Θεοχάρης (Π.Δ.)

Κουσαθανάς Αντώνης (Ε.Μ.)

Σταυρακόπουλος Πέτρος (Ε.Μ.)

 

Αναπληρωματικά μέλη:


Κουερίνης Λουκιανός (Π.Δ.)

Ζουγανέλης Μιχάλης (Π.Δ.)

Τόνια Ανδρονίκου (Π.Δ.)

Παντελής Ρούσσος (Ε.Μ.)

Ντίνα Σαμψούνη (Ε.Μ.)

 

Εκπρόσωποι Περιφερειακής Ένωσης Δήμων

Δήμαρχος: Κωνσταντίνος Κουκάς

Σύμβουλοι Πλειοψηφίας: Μιλτιάδης Ατζαμόγλου, Λάμπρος Παναγιωτακόπουλος

Σύμβουλος Μείζονος Μειοψηφίας: Αντώνης Κουσαθανάς

 

Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια της συνεδρίασης μετά την εκλογή προέδρου, ήρθε ο Δ.Σ. Σταύρος Γρύμπλας που απουσίαζε στο ξεκίνημα για οικογενειακούς λόγους, ενώ στην πρώτη συνεδρίαση, αν και υποψήφιος αντιπρόεδρος, δεν παρέστη ο Δ.Σ. Ζήσης Ασημομύτης.

 

Πατήστε στις παρακάτω φωτογραφίες για να τις δείτε σε πλήρη προβολή