Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες κατάθεσης των Δελτίων Απογραφής Στρατευσίμων

Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες κατάθεσης των Δελτίων Απογραφής Στρατευσίμων

 

 

Η Στρατολογική υπηρεσία Νοτίου Αιγαίου ανακοίνωσε πως ξεκίνησε η κατάθεση των δελτίων Απογραφής Στρατευσίμων γεννηθέντων το έτος 2003 κλάση 2024.
 
Πιο αναλυτικά. 
 
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τα σχετικά οι στρατεύσιμοι της κλάσεως 2024 γεννημένοι το έτος 2003) που διαμένουν στους Νομούς Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2020, ήτοι από 02 Ιανουαρίου 2021 έως και 31 Μαρτίου 2:021 στις κατά τόπους Στρατολογικές Υπηρεσίες ή στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή στις αρμόδιες Προξενικές Αρχές. 
 
2. Επειδή η διαδικασία απογραφής και η επιτυχής έκβασή της στηρίζεται κατά κύριο λόγο στη σωστή και ευρεία ενημέρωση των στρατευσίμων, παρακαλούμε με για την ακριβή και έγκαιρη ειδοποίηση των ενδιαφερομένων.