Αυξήσεις και αναδρομικά για συνταξιούχους με εργασία από 30 έτη και άνω

Αυξήσεις και αναδρομικά για συνταξιούχους με εργασία από 30 έτη και άνω

 

 

Ο επανυπολογισμός συντάξεων με τα βελτιωμένα ποσοστά αναπλήρωσης του ασφαλιστικού Nόμου 4670/2020 φέρνει αυξήσεις με αναδρομικά 16 μηνών σε συνταξιούχους με 30 έτη και άνω.
 
Τα νέα ποσά θα πληρωθούν Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2021 και το συνολικό κέρδος θα φτάσει ως και τις 2.800 ευρώ για συνταξιούχους που βγήκαν με 40 έτη και η αρχική τους σύνταξη υπολογίστηκε με υψηλό μισθό.
 
Για την εφαρμογή του νόμου εκδόθηκε χθες η πρώτη εκ των δύο αποφάσεων που αφορά στον επανυπολογισμό των συντάξεων όσων αποχώρησαν με 30 και άνω έτη ασφάλισης από 13/5/2016 ως και 30/9/2019, και στον υπολογισμό των νέων συντάξεων που αφορά όσους υπέβαλαν αιτήσεις συνταξιοδότησης από 1ης/10/2019 και μετά, όπως αποκάλυψε ο Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής.
 
Θα ακολουθήσει μια δεύτερη εγκύκλιος για τον επανυπολογισμό των παλαιών συνταξιούχων, όσων δηλαδή είχαν βγει στη σύνταξη πριν από τις 13/5/2016.
 
Τι προβλέπει
 
Η πρώτη εγκύκλιος για τον επανυπολογισμό των συντάξεων την οποία υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης προβλέπει ότι:
 
* Για τις αιτήσεις που έχουν κατατεθεί από 13/5/2016 μέχρι 30/9/2019 και έχει ήδη εκδοθεί απόφαση απονομής σύνταξης θα γίνει οίκοθεν (σ.σ.: από τον ΕΦΚΑ) νέος υπολογισμός του ποσού σύνταξης με βάση τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης και με ισχύ από 1ης/10/2019.
 
* Για εκκρεμείς αιτήσεις που έχουν κατατεθεί από 13/5/2016 μέχρι 30/9/2019 θα εκδοθεί απόφαση απονομής σύνταξης με τα παλιά ποσοστά αναπλήρωσης για το διάστημα μέχρι 30/9/2019 και σχεδόν ταυτόχρονα θα καταχωριστεί ο επανυπολογισμός της σύνταξης με τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης και με ισχύ από 1ης/10/2019.
 
* Οι αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβάλλονται από την 1η/10/2019 και έπειτα θα υπολογιστούν εξαρχής με βάση τα αυξημένα ποσοστά αναπλήρωσης του νέου νόμου, χωρίς επανυπολογισμό.
 
Προσωπική διαφορά
 
Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από 13/5/2016 έως 30/12/2018 και καταβάλλεται στο ποσό της σύνταξης προσωπική διαφορά, αυτή διατηρείται μετά τον επανυπολογισμό. Ανάλογα με το αποτέλεσμα του επανυπολογισμού, η προσωπική διαφορά μπορεί να είναι μικρότερη ή και μηδενική. Ομως, σε κάθε περίπτωση, οι συνταξιούχοι δεν πάρουν λιγότερα από αυτά που έπαιρναν.
 
Χρονοδιάγραμμα
 
Οι αυξήσεις που θα προκύψουν με βάση τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης για τους συνταξιούχους που αποχώρησαν από τις 13/5/2016 ως 30/9/2019, έχοντας πάνω από 30 έτη ασφάλισης, χορηγούνται με αναδρομικά από 1ης/10/2019 σε μία δόση. Το χρονοδιάγραμμα του υπουργείου είναι:
 
* Να γίνει ο επανυπολογισμός ως το τέλος Ιανουαρίου του 2021.
 
* Να πληρωθούν οι αυξήσεις εντός Φεβρουαρίου με τη σύνταξη Μαρτίου.
 
* Να δοθούν τα αναδρομικά των αυξήσεων για 16 μήνες (Οκτώβριος 2019-Φεβρουάριος 2021) μέσα στον Μάρτιο του 2021.
 
Πώς υπολογίζονται τα νέα ποσά και πώς μειώνονται οι προσωπικές διαφορές
 
Οι συνταξιούχοι που αποχώρησαν με 30 έτη και άνω από 13/5/2016 ως και 30/9/2019, χωρίς προσωπική διαφορά, θα έχουν επανυπολογισμό σύνταξης με τις ίδιες συντάξιμες αποδοχές της πρώτης απόφασης και θα λάβουν αυξήσεις σε μία δόση. Για παράδειγμα:
 
* Συνταξιούχος, ο οποίος αποχώρησε το 2017 με 38,3 έτη ασφάλισης και με συντάξιμες αποδοχές 1.380 ευρώ, παίρνει σύνταξη 928 ευρώ με το Νόμο 4387, ενώ με τον επανυπολογισμό του Νόμου 4670 θα πάρει σύνταξη 1.013 ευρώ με αύξηση 84 ευρώ το μήνα και αναδρομικά 1.344 ευρώ από τον Φεβρουάριο του 2021.
 
* Συνταξιούχοςμ ο οποίος αποχώρησε το 2017 με 40 έτη ασφάλισης και με συντάξιμες αποδοχές 2.397 ευρώ, παίρνει σύνταξη 1.410 ευρώ με το Νόμο 4387, ενώ με τον επανυπολογισμό του Νόμου 4670 η σύνταξη βγαίνει στα 1.583 ευρώ με αύξηση 173 ευρώ τον μήνα και αναδρομικά 2.768 ευρώ από τον Φεβρουάριο του 2021.
 
Η βάση υπολογισμού
 
Για όσους έχουν προσωπική διαφορά, το συγκρίσιμο ποσό σύνταξης κατά τον νέο επανυπολογισμό θα είναι το ποσό σύνταξης με το οποίο καθορίστηκε η αρχική προσωπική διαφορά του Νόμου 4387, δηλαδή η σύνταξη που θα είχαν με το παλαιό καθεστώς πριν από το 2016. Αυτό που λέει η εγκύκλιος είναι ότι η σύνταξη που θα προκύψει για τους συνταξιούχους με τον επανυπολογισμό του «νόμου Βρούτση», αν έχει προσωπική διαφορά από το Νόμο 4387, θα τη διατηρήσει με μικρότερο ποσό γιατί θα αυξηθεί η ανταποδοτική σύνταξη.
 
Ο Νόμος 4387/2016 («νόμος Κατρούγκαλου») έλεγε ότι όσοι έχουν μείωση άνω του 20% σε σύγκριση με τη σύνταξη που θα έβγαζαν με το παλιό σύστημα θα παίρνουν ένα μέρος της μείωσης ως προσωπική διαφορά. Για το 2016, η προσωπική διαφορά είναι ίση με το 50% της μείωσης, για το 2017 είναι το 1/3 της μείωσης και για το 2018 είναι το ¼ της μείωσης.
 
Για παράδειγμα, συνταξιούχος που αποχώρησε τον Δεκέμβριο του 2016 με 35 έτη ασφάλισης πήρε σύνταξη με νόμο Κατρούγκαλου 950 ευρώ προ φόρου, ενώ με το παλιό καθεστώς (προ νόμου Κατρούγκαλου) θα έπαιρνε 1.250 ευρώ προ φόρου, έχει μείωση 24% (-300 ευρώ), οπότε ενεργοποιείται η προσωπική διαφορά του 2016. Ο συνταξιούχος παίρνει ως προσωπική διαφορά το 50% της μείωσης, δηλαδή από τα 300 ευρώ της περικοπής χρεώνεται τα 150 ευρώ και η τελική σύνταξη είναι 1.100 (950 ευρώ σύνταξη+150 ευρώ προσωπική διαφορά).
 
Αν αποχώρησε το 2017, η προσωπική του διαφορά είναι 100 ευρώ και η σύνταξη 1.050 ευρώ (950 ευρώ +100 ευρώ προσωπική διαφορά), ενώ με έξοδο το 2018, η προσωπική διαφορά μικραίνει κι άλλο και γίνεται 75 ευρώ, με τη σύνταξη στα 1.025 ευρώ (950 ευρώ +75 ευρώ προσωπική διαφορά).
 
Με έξοδο από 1ης/1/2019 και μετά, δεν δίδεται προσωπική διαφορά, που σημαίνει ότι η μείωση του παραδείγματος (-300 ευρώ) περνάει όλη στη σύνταξη και ο συνταξιούχος παίρνει τα 950 ευρώ μόνον.
 
Καμία απώλεια
 
Αυτό που διευκρινίζεται στην πρώτη εγκύκλιο του επανυπολογισμού είναι ότι σε κάθε περίπτωση κανένας συνταξιούχος δεν θα χάσει τις προσωπικές διαφορές, αν λόγω καλύτερων συντελεστών η μείωση πέσει κάτω από 20%. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο συνταξιούχος θα συνεχίσει να παίρνει το ίδιο συνολικό ποσό με μια νέα προσωπική διαφορά.
 
Με βάση την εγκύκλιο, αν η σύνταξη του 2016 που επανυπολογίζεται με το νόμο Βρούτση βγαίνει στα 1.050 ευρώ (αντί 950 ευρώ που ήταν με το νόμο Κατρούγκαλου), αυτό σημαίνει ότι συγκρινόμενη με την παλιά των 1.250 ευρώ δεν έχει μείωση 24% αλλά 12%, οπότε δεν ισχύει και ο μηχανισμός της προσωπικής διαφοράς. Ο συνταξιούχος όμως για να μην έχει μείωση θα πάρει νέα προσωπική διαφορά 50 ευρώ και η νέα σύνταξη θα είναι πάλι 1.100 ευρώ, όπως ήταν με την προσωπική διαφορά που είχε από το Νόμο 4387. Για παράδειγμα:
 
* Εστω συνταξιούχος ο οποίος κατέθεσε αίτηση την 1η/10/2016 και πήρε σύνταξη 1.500 ευρώ με το Νόμο 4387, ενώ με το παλιό καθεστώς θα έπαιρνε 2.000 ευρώ. Η μείωση είναι 25% (-500 ευρώ), οπότε παίρνει ως προσωπική διαφορά το ήμισυ της περικοπής, δηλαδή τα 250 ευρώ, και η σύνταξη είναι 1.750 ευρώ. Αν με τον επανυπολογισμό του Νόμου 4670 η νέα σύνταξη διαμορφωθεί στα 1.600 ευρώ, τότε θα έχει νέα προσωπική διαφορά 150 ευρώ, ώστε να παίρνει πάλι 1.750 ευρώ.
 
* Εστω συνταξιούχος ο οποίος κατέθεσε αίτηση την 1η/10/2017 και πήρε σύνταξη 1.000 ευρώ με το Νόμο 4387, ενώ με το παλιό καθεστώς θα έπαιρνε 1.300 ευρώ. Η μείωση είναι 23% (-300 ευρώ), οπότε παίρνει την προσωπική διαφορά του 2017, που είναι ίση με το 1/3 της περικοπής, δηλαδή παίρνει 100 ευρώ και η σύνταξη είναι 1.100 ευρώ. Αν με τον επανυπολογισμό που θα έχει τώρα από το Νόμο 4670 η νέα σύνταξη διαμορφωθεί στα 1.180 ευρώ, τότε θα έχει νέα προσωπική διαφορά 120 ευρώ, ώστε να μην πέσει κάτω από τα 1.300 ευρώ.
 
cnn.gr