ΚΑΛΕΣΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕΣΙΤΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΒΙΛΩΝ-ΕΠΑΥΛΕΩΝ)

ΚΑΛΕΣΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ  ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕΣΙΤΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΒΙΛΩΝ-ΕΠΑΥΛΕΩΝ)

 

 

Το υπό σύσταση Επαγγελματικό Σωματείο Επαγγελματιών Ακινήτων με την προτεινόμενη επωνυμία  «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΥΚΟΝΟΥ  ΟΜ.ΕΠ.Α.Μ.»  καλεί κάθε ενδιαφερόμενο επαγγελματία σχετιζόμενο με την εκμετάλλευση ακινήτων στην Μύκονο, ΙΔΙΩΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ , να εγγραφεί ως μέλος στον Ομοσπονδία ώστε  να έχει λόγο και ενημέρωση για τις εξελίξει και τα συμφέροντα του κλάδου στην Μύκονο. Το Σωματείο ιδρύεται με σκοπό την προάσπιση των συμφερόντων του κλάδου των Ιδιοκτητών και των Μεσιτών και λοιπών επαγγελματιών ακινήτων στην Μύκονο ώστε να μπορούν ν εκπροσωπούνται ενώπιον των Δημοτικών και Κρατικών Αρχών.  Μετά το προβληματικό καλοκαίρι του 2020 κρίνεται ιδιαιτέρως αναγκαία η ένωση δυνάμεων των επαγγελματιών του χώρου μας ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες και η προοπτική του χώρου της τουριστικής εκμετάλλευσης ακινήτων στη Μύκονο.  
 
Εγγραφές μελών και πληροφορίες για το υπό σύσταση Σωματείο θα λαμβάνονται από την Δικηγορική Εταιρία που έχει αναλάβει την νομική σύσταση του Σωματείου στο Πρωτοδικείο Σύρου «ΝΙΚΟΣ Τ. ΑΓΑΠΗΝΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία διατηρεί Γραφεία στη Μύκονο στον Περιφερειακό Μυκόνου (Αργύραινα 84600), στο τηλέφωνο 2289027459 και στο email info@agapinos.com.