Τελειώνει η προθεσμία για αναστολή εξόφλησης των επιταγών - Πώς γίνεται το «πάγωμα» για 75 ημέρες

Τελειώνει η προθεσμία για αναστολή εξόφλησης των επιταγών - Πώς γίνεται το «πάγωμα» για 75 ημέρες

 

 

 

Λήγει σήμερα η προθεσμία για όσους θέλουν να αναστείλουν πληρωμές επιταγών για 75 ημέρες: Όσες επιχειρήσεις υποχρεώθηκαν σε «λουκέτο» με κρατική εντολή ή θεωρήθηκαν πληγείσες μέσα στον Νοέμβριο μπορούν να «παγώσουν» τις υποχρεώσεις τους αρκεί να ακολουθήσουν συγκεκριμένη διαδικασία. Στο «παιχνίδι» μπαίνουν και όσοι επλήγησαν τον Δεκέμβριο.
 
 
Η διαδικασία δήλωσης από τους ενδιαφερόμενους της αναστολής των προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής, οφειλόμενων από αυτές, αξιογράφων, ολοκληρώνεται σήμερα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση της αναστολής είναι οι επιταγές, συναλλαγματικές και τα γραμμάτια σε διαταγή, να διαβιβασθούν ηλεκτρονικά από όποιον έλκει δικαίωμα ή έχει υποχρέωση, όπως από τους εκδότες ή αποδέκτες ή κομιστές τους, στα πιστωτικά ιδρύματα. Εφόσον αυτό συμβεί μέχρι και σήμερα Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου τότε μπορούν να εξοφλήσουν τα οφειλόμενα από εκείνους αξιόγραφα εντός 75 ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους.
 
Για ποιους «παγώνουν» οι επιταγές
 
 
Η ρύθμιση αυτή –και η σχετική προθεσμία- αφορά στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που, είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους έπειτα από κρατική εντολή, είτε έχουν πληγεί δραστικά από την πανδημία, για τον μήνα Νοέμβριο. Πληγείσες ορίζονται οι επιχειρήσεις που εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το διάστημα Απριλίου - Σεπτεμβρίου του έτους 2020 κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 50% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του αντίστοιχου διαστήματος του έτους 2019.
 
Στη ρύθμιση για «πάγο» 75 ημερών μπαίνουν τα αξιόγραφα για τα οποία έληγε ή λήγει ο χρόνος εμφάνισης/πληρωμής και σφράγισής τους μέχρι και 7 Δεκεμβρίου: Μάλιστα για το συγκεκριμένο διάστημα η σφράγιση ή η σύνταξη διαμαρτυρικού για αυτά τα αξιόγραφα δεν παράγει έννομες συνέπειες. Όμως αν όμως παρέλθει η σημερινή ημέρα χωρίς να έχουν διαβιβασθεί εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά στις τράπεζες, τότε τα συγκεκριμένα αξιόγραφα θα εμφανίζονται/πληρώνονται/ σφραγίζονται κανονικά.
 
Στήριξη και στους.. κομιστές
 
Μέριμνα όμως λαμβάνεται και για τους κομιστές αξιογράφων των οποίων οι προθεσμίες εξόφλησης «παγώνουν» για 75 ημέρες: Αποκτούν το δικαίωμα ανάλογης διάρκειας παράταση της πληρωμής των επιταγών τους, εφόσον όμως η συνολική αξία των αξιογράφων που δεν θα εισπράξουν λόγω αναστολής, υπερβαίνει το 50% του περυσινού μέσου μηνιαίου τζίρου τους. Εάν η αξία των αναστελλόμενης λήξης επιταγών/αξιογράφων που κατέχουν υπερβαίνει το 20% του περυσινού μέσου μηνιαίου τζίρου τους, δικαιούνται δύο διευκολύνσεις από την Εφορία:
 
Παράταση έως 30 Απριλίου 2021 για πληρωμή ΦΠΑ που έπρεπε να καταβληθεί στο διάστημα 1-30 Νοεμβρίου, καθώς και οφειλών που βεβαιώθηκαν ή θα βεβαιωθούν βάσει εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων με καταληκτική ημερομηνία 30.11.1920 και 31.12.2020.
Αναστολή πληρωμής των δόσεων Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου για ρυθμισμένες οφειλές προς την Εφορία. Οι δύο αυτές δόσεις θα πληρωθούν στο τέλος του προγράμματος ρύθμισης.
Στο «παιχνίδι» και ο Δεκέμβριος
 
Η ίδια διαδικασία δήλωσης των αξιογράφων για «πάγο» 75 ημερών στις επιταγές θα ισχύει και για επιχειρήσεις τα ΑΦΜ των οποίων θα συμπεριληφθούν στους προστατευόμενους ΚΑΔ μέσα στον Δεκεμβρίου 2020. Η απαραίτητη δήλωση θα υποβάλλεται εντός έξι (6) εργασίμων ημερών από την επομένη συμπερίληψής των συγκεκριμένων ΚΑΔ στην περίμετρο των πληττόμενων επιχειρήσεων.
 
Πηγή: enikonomia.gr