Τη δημιουργία μητρώου ακίνητης περιουσίας δρομολογεί η κυβέρνηση

Τη δημιουργία μητρώου ακίνητης περιουσίας δρομολογεί η κυβέρνηση

Στις διαδικασίες για τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων που θα ομοιάζει με δημόσιο κτηματολόγιο, προχωρεί η κυβέρνηση για να αξιοποιήσει την τεράστια δημόσια περιουσία και να ενισχύσει τα κρατικά ταμεία.
 
Παράλληλα θα επιχειρήσει να βάλει φρένο στις καταπατήσεις κοινόχρηστων εκτάσεων όπως ο αιγιαλός και η παραλία και τα δάση και να κλείσει την πληγή με τα κατεχόμενα και ανταλλάξιμα κτήματα.
 
Το project είναι μεγάλο και το στοίχημα ακόμα μεγαλύτερο για τα στελέχη των υπουργείων που απαρτίζουν το Κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας.
 
Οι βασικοί άξονες του σχεδιασμού για την καταγραφή, ταξινόμηση και αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας περιλαμβάνουν τη δημιουργία μητρώου ακίνητης περιουσίας, τον προσδιορισμό των ορίων δημοσίων ακινήτων ιδιαίτερου φυσικού κάλους, την ψηφιακή καταχώρηση των χωρικών μεταβολών των δημοσίων κτημάτων, αλλά και την ενεργοποίηση μηχανισμών ελέγχου των κληροδοτημάτων για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική υλοποίηση του κοινωνικού έργου τους.
 
Ειδικά για τα κληροδοτήματα σχεδιάζεται να ελεγχθούν περίπου 3.000 σε όλη τη χώρα σε σύνολο 11.000 περιουσιών.
 
cnn.gr