Παναγιώτης Κροντηράς: Θα υπηρετήσω τον θεσμό της μείζονος μειοψηφίας με υπεύθυνο και δημιουργικό τρόπο

Παναγιώτης Κροντηράς: Θα υπηρετήσω τον θεσμό της μείζονος μειοψηφίας με υπεύθυνο και δημιουργικό τρόπο

 
Έναν συνοπτικό απολογισμό της τετραετίας που ηγήθηκε στον Δήμο Τήνου, έδωσε στην δημοσιότητα ο απερχόμενος Δήμαρχος Παναγιώτης Κροντηράς. "Τα αισθήματα είναι ανθρώπινα και πρωτόγνωρα, υπό την έννοια ότι πρώτη φορά στην αυτοδιοικητική μου πορεία θα υπηρετήσω το θεσμό από τη θέση της μειοψηφίας. Και αυτό θα γίνει με υπεύθυνο και δημιουργικό τρόπο" αναφέρει ο ίδιος παραδίδοντας ήμερα το τιμόνι του Δήμου στον κ. Σίμο Ορφανό.
 
Ακολουθεί  αναλυτικά ο απολογισμός με τον πρόλογο του κ. Κροντηρά:
 
 
"Επιλέγω την τελευταία ημέρα της θητείας μου ως πρώτου Δημάρχου του Ενιαίου Δήμου Τήνου, για να απευθυνθώ προς όλους τους κατοίκους του νησιού μας. Τα αισθήματα είναι ανθρώπινα και πρωτόγνωρα, υπό την έννοια ότι πρώτη φορά στην αυτοδιοικητική μου πορεία θα υπηρετήσω το θεσμό από τη θέση της μειοψηφίας. Και αυτό θα γίνει με υπεύθυνο και δημιουργικό τρόπο. Από την άλλη μεριά, υπάρχει ένα έργο που θα υπερασπιστώ με κάθε τρόπο κι αυτό έχει να κάνει όχι με πικρίες και παραταξιακές αντιπαραθέσεις αλλά με την αλήθεια, με το χρέος μου απέναντι σε όσους με στήριξαν το 2010 και το 2014 αλλά και με το ίχνος που αφήνει ο καθένας μας σε αυτόν τον τόπο. Το εκλογικό αποτέλεσμα είναι μία αλήθεια, όπως αλήθεια είναι και το έργο που προσφέραμε στην Τήνο. Και το όποιο εκλογικό αποτέλεσμα, δε σημαίνει ότι θα ακούμε απαθείς την απαξίωσή του, όπως άκομψα επιχειρήθηκε κατά την τελετή ορκωμοσίας. 
 
Σήμερα λοιπόν, που παραδίδω το τιμόνι του Δήμου στον κ. Σίμο Ορφανό, στον οποίο για μία ακόμη φορά, εύχομαι καλή επιτυχία, η κατάσταση, πολύ συνοπτικά, έχει ως εξής: 
 
Οικονομικά στοιχεία
 
Έσοδα 5.761.751,84 ευρω
Έξοδα 3.997.471,03 ευρω
Ανεξόφλητα παραστατικά 123.370,52 ευρω
 
Πρόκειται χωρίς αμφιβολία για το αποτέλεσμα μιας πολύ ικανοποιητικής και συνετής διαχείρισης, λαμβανομένης υπόψη της οικονομικής συγκυρίας τόσο ως προς τον πληττόμενο από αυτήν Δήμο όσο και ως προς τους επίσης πληττόμενους δημότες μας. Παραδίδουμε έναν δήμο χωρίς καμία πιθανότητα ένταξής του για το 2014 στο Οικονομικό Παρατηρητήριο, όπως “έντεχνα” διαδίδεται.
 
Βιολογικός Καθαρισμός πόλεως Τήνου -  Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και Έργα Διάθεσης Πόλης Τήνου
 
Ολοκληρώθηκαν οι αναγκαστικές απαλλοτριώσεις του έργου, με την εξασφάλιση της χρηματοδότησης το 2011.
Το έργο εντάχθηκε στις 23/05/2012 στο Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 – 2013, στον άξονα Προτεραιότητας Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων του Υπουργείου Περιβάλλοντος.
Το α. υποέργο “Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός και Αγωγός Μεταφοράς Επεξεργασμένων Λυμάτων Δήμου Τήνου”, προϋπολογισμού 1.589.200,00 ευρώ, δημοπρατήθηκε στις 29/04/2014 και έχει ήδη κριθεί ο ανάδοχος. Αναμένεται η συμβασιοποίηση του έργου.
Το β. υποέργο «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός Διάθεσης Λυμάτων Δήμου Τήνου”, προϋπολογισμού 4.785.000,00 ευρώ δημοπρατήθηκε στις 13/05/2014 και βρίσκεται στο στάδιο του ελέγχου της τεχνικής επάρκειας των κατατεθειμένων μελετών. 
 
Φορητό Ρυμουλκούμενο Σύστημα Βιολογικής Φίλτρανσης Ακαθάρτων, που θα τοποθετηθεί στην Καλλονή.
 
Έχει γίνει ήδη η προμήθεια του συστήματος, που βρίσκεται στο χώρο των αφαλατώσεων στον Άγιο Φωκά  και αναμένεται η τοποθέτησή του. 
 
Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης των Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ). 
Εντάχθηκε στις 27/08/2012 στο Ε.Π. Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη, στον άξονα προτεραιότητας Προστασία Εδαφικών Συστημάτων – Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων.
Η αποκατάσταση του χώρου στις «Μαρμαριές  - Κόκκινα», προϋπολογισμού 370.000,00 ευρω, δημοπρατήθηκε στις 15/4/2014. Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη.
Αναμένεται η δημοπράτηση της αποκατάστασης των χώρων Φανερωμένη και Τσικνιά.  
 
Ολοκληρωμένη Ανακύκλωση σε όλο το νησί.
Εντάχθηκε στις 2/4/2013 στο Ε.Π. Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπυξη, στον άξονα προτεραιότητας Προστασία Εδαφικών Συστημάτων – Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Έχει γίνει η προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού – βρίσκεται στο σταθμό αυτοκινήτων του Αγίου Νικήτα (κάδοι ανακύκλωσης, όχημα συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών) και αναμένεται η λειτουργία του προγράμματος. 
 
Μονάδα Δεματοποίησης Απορριμμάτων. 
 
Εντάχθηκε στις 27/08/2012 στο Ε.Π. Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη στον άξονα προτεραιότητας Προστασία Εδαφικών Συστημάτων – Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων.
Λειτουργεί από το Δεκέμβριο του 2013, ως μια νόμιμη μεταβατική λύση διαχείρισης των απορριμμάτων μας, απαλλάσσοντας το Δήμο Τήνου από πρόστιμα που επιβαρύνουν άλλους δήμους των Κυκλάδων.
 
Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων.
 
Βρίσκεται στο στάδιο της εκπόνησης της μελέτης, η οποία χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2012.  Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έχει σταλεί προς έγκριση στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος Νοτίου Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. 
 
Κομποστοποίηση Απορριμμάτων στη Δημοτική Ενότητα Πανόρμου.
 
Με την παραλαβή της μονάδας κομποστοποίησης, τον Ιούλιο του 2014, το πρόγραμμα διαχείρισης στερεών αποβλήτων, χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση – πρόγραμμα LIFE – Περιβαλλοντική Πολιτική - λειτουργεί πλήρως.  
 
Εγκατάσταση Μονάδων Απόσμησης στο κεντρικό αντλιοστάσιο ακαθάρτων της πόλης στο Βίντσι από 07/2012 και στο αντλιοστάσιο του Αγίου Φωκά από 06/2014. 
 
Εγκατάσταση Ταχυδιυλιστηρίου για την αξιοποίηση του Φράγματος της Βακέτας, το 2011. Παροχή 800 κυβικών νερού ημερησίως στην πόλη.
 
Νέα αφαλάτωση 650 κυβικών προϋπολογισμού 423.400,00 €, με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ. Έχει ήδη γίνει η προμήθειά της, βρίσκεται από 08/2014 στον χώρο των αφαλατώσεων του Αγίου Φωκά  και αναμένεται η τοποθέτησή της. 
 
Επισκευή παλιάς αφαλάτωσης (απέναντι από ΔΕΗ, σε αχρηστία από το 2008) και αναβάθμισή της από 500 σε 750 κυβικά.
Παραλάβαμε παραγωγή νερού 1500 κυβικών ημερησίως. Προσθέσαμε 2000 κυβικά ημερησίως.
Αντικατάσταση τμήματος εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην πόλη της Τήνου. Έχει δημοπρατηθεί και τον Σεπτέμβριο θα υπογραφεί το συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου. 
 
Προμήθεια 8 συστημάτων παραγωγής και διάθεσης πόσιμου νερού και 12 αυτόνομων και αυτόματων συστημάτων φίλτρανσης και απολύμανσης νερού γεωτρήσεων, προϋπολογισμού 438.480,00 ευρώ, ενταγμένο σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδότησης.  Έχει υπογραφεί συμφωνητικό με τον προμηθευτή και αναμένεται η παραλαβή των συστημάτων. Έχουν ήδη τοποθετηθεί πιλοτικά 2 συστήματα παραγωγής και διάθεσης πόσιμου νερού, απέναντι από το Κέντρο Υγείας.
 
Μελέτη Κατασκευής Έργων Υποδομής περιοχών Παραγγεριάς και Γλυκάνισου. Η ολοκλήρωση των μελετών εντάχθηκε σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδότησης.
 
Αλλαγή ιστών ηλεκτροφωτισμού Λεωφόρου Μεγαλόχαρης
 
Τοποθέτηση ιστών ηλεκτροφωτισμού Πανόρμου και ηλεκτροφωτισμός κεντρικών οδών και σημείων σε όλο το νησί.
 
Ανανέωση Δημοτικής Παιδικής Χαράς στην Παλλάδα, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
 Ολοκληρώθηκε το Δημοτικό Ελαιοτριβείο με την προμήθεια των μηχανημάτων και παραδόθηκε σε χρήση στις 3/11/2011. 
 
Κατασκευή νέου γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5, απέναντι από το 1ο Δημοτικό Σχολείο Τήνου από 09/2013. 
 
Κλειστό Γυμναστήριο Τήνου. Εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2011, στις 21/06/2011. Το έργο ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε τον Μάιο του 2014.   
 
Επέκταση 1ου Δημοτικού Σχολείου Τήνου. Εντάχθηκε σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδότησης, προϋπολογισμού 1.806.305,68 ευρώ. Βρίσκεται σε εξέλιξη.
 
3ο Δημοτικό Σχολείο Τήνου. Ξεκίνησε το 2011 και ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε στους μαθητές τον Σεπτέμβριο του 2012.
 
Υγειονομικό Ελικόπτερο. Υπηρεσία παροχής άμεσης ιατρικής βοήθειας σε όλους τους δημότες από 1/1/2013 
 
Παράλληλα, εξακολούθηση λειτουργίας των Προγραμμάτων (Βοήθεια στο Σπίτι,  ΚΔΑΠ, ΚΗΦΗ), «με νύχια και με δόντια». 
 
Κέντρο Σίτισης. Έργο χρηματοδοτούμενο από το Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 – 2013. Έχει ήδη ξεκινήσει το έργο. Σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Σύρου – Τήνου. 
 
Κέντρο δια Βίου Μάθησης. Λειτουργεί από το 2013 στο πρώην Δημοτικό Σχολείο Στενής. 
 
Φεστιβάλ Τήνου, Πνευματικό Κέντρο ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΑΛΕΠΑΣ, Καλλιτεχνικό Στέκι και ο πολιτισμός στο προσκήνιο παρά την οικονομική συγκυρία.
Ανάπλαση παραλιακής ζώνης περιοχής Βίντσι
 
Διαγράμμιση εξωτερικού λιμένα
 
Συντήρηση και επισκευή χώρων αναμονής επιβατών εξωτερικού λιμένα
Ο κατάλογος είναι μακρύς και υποχρεωτικά περιορίζεται στα πλέον σημαντικά κι αυτό με τρόπο επιγραμματικό. Γιατί θέλω να αναφερθώ και σε κάτι άλλο. Στο Δήμο - μαχητή που παραδίδουμε, ένα Δήμο που άρθρωσε λόγο σημαντικό και διεκδικητικό. Λίγες μέρες πριν αναγνωρίστηκε δημόσια η συμβολή του στο ζήτημα του τεκμηρίου κυριότητας στα χορτολιβαδικά ακίνητα στις Κυκλάδες.
 
Μια αληθινή δικαίωση για το Δήμο, που γλίτωσε από μεγάλες περιπέτειες τους κατοίκους του νησιού μας και των Κυκλάδων. 
 
Δίπλα σε αυτό, τα Αιολικά «πάρκα», με θέση ξεκάθαρη και ιδιαίτερα δυναμική, τα θέματα υγείας (με καθημερινό αγώνα για ένα αξιοπρεπές Κέντρο Υγείας και Αγροτικά Ιατρεία), η μάχη για τα δρομολόγια προς κέντρο και Σύρο, το πλοίο ασφαλείας, το έργο του Λιμανιού (για να αφυπνιστούν οι πραγματικά αρμόδιοι για το θέμα), η ατέλειωτη προσπάθεια για διάσωση των Υπηρεσιών του νησιού, ΕΕΤΗΔΕ, ειδικό καθεστώς ΦΠΑ και τόσα άλλα. 
 
Οι 44 μήνες αυτοί μήνες, προσέδωσαν στο Δήμο Τήνου, τα χαρακτηριστικά ενός Δήμου που δε μασάει τα λόγια του και δεν φοβάται να συγκρουστεί με κανέναν όταν διακυβεύονται συμφέροντα του νησιού. Αυτή η προσπάθεια πρέπει με κάθε τρόπο να συνεχιστεί γιατί, όπως θα διαπιστώσει σύντομα και η νέα δημοτική αρχή, είμαστε ουσιαστικά μόνοι (και σαν αυτοδιοίκηση και σαν νησιωτική αυτοδιοίκηση). Και στην προσπάθεια αυτή θα ήταν καλό να συνεχιστεί και ο μόνιμος και ακούραστος αγώνας μας για να δοθεί πρακτικό και ουσιαστικό αντίκρισμα στην έννοια της νησιωτικότητας.
 
Μέσα σε ένα περιβάλλον, που όμοιό του δεν έχει ξαναζήσει η χώρα σε ειρηνική περίοδο, αυτήν την Τήνο παραδίδουμε, μετά την πρώτη θητεία επί Καλλικράτη και αυτό το Δήμο παραλαμβάνει η νέα δημοτική αρχή. Ο αγώνας για μια καλύτερη Τήνο, από πλευράς μας, δεν έχει όρια ούτε καθορίζεται από θέσεις. Καθορίζεται από το όραμα μιας πιο δυνατής και πιο δημιουργικής Τήνου
.
Με εκτίμηση 
Ο Δήμαρχος Τήνου 
Παναγιώτης Κροντηράς"