Πώς μπορούμε να προωθήσουμε τη βιώσιμη κατανάλωση;

Πώς μπορούμε να προωθήσουμε τη βιώσιμη κατανάλωση;

 

Το ΕΚ ζητά νέα μέτρα για την προώθηση της επισκευής και επαναχρησιμοποίησης προϊόντων, καθώς και τη στήριξη των τοπικών επισκευαστών και επιχειρήσεων που πωλούν μεταχειρισμένα αγαθά.
 
Τη Δευτέρα, οι ευρωβουλευτές πρόκειται να συζητήσουν ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν για την προώθηση της βιώσιμης κατανάλωσης στην ευρωπαϊκή ενιαία αγορά, συμπεριλαμβανομένου του “δικαιώματος στην επισκευή”.
 
"Πρέπει να θέσουμε τέλος στην πρόωρη απαξίωση των προϊόντων, συμπεριλαμβάνοντάς τη στη μαύρη λίστα των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών και καθιστώντας τη διάρκεια των νομικών εγγυήσεων ανάλογη με την εκτιμώμενη διάρκεια ζωής τους. [Πρέπει να] κατοχυρωθεί το εμπράγματο δικαίωμα στην επισκευή και να εγγυηθεί η παροχή σαφών και συνεκτικών πληροφοριών για την ανθεκτικότητα και την επισκευή των προϊόντων, με υποχρεωτική σήμανση... Τέλος, πρέπει να εκμεταλλευτούμε τις νέες τεχνολογίες για να επιταχύνουμε την καθιέρωση μιας κυκλικής οικονομίας," δήλωσε ο Νταβίντ Κορμάντ (Verts/ALE, Γαλλία), εισηγητής της έκθεσης για μια πιο βιώσιμη ενιαία αγορά.
 
Γιατί είναι σημαντικό να ενθαρρύνουμε τη βιώσιμη κατανάλωση;
 
Η έκθεση σημειώνει ότι το 2019, η Ημέρα Εξάντλησης Φυσικών Αποθεμάτων της ΕΕ (δηλαδή η ημέρα την οποία τα φυσικά αποθέματα του πλανήτη θα εξαντλούνταν, αν όλες οι χώρες κατανάλωναν όπως η ΕΕ) ήταν η 10η Μαΐου, που σημαίνει ότι αν όλοι κατανάλωναν όσο οι Ευρωπαίοι, θα χρειαζόμασταν 2,8 πλανήτες σαν τη Γη.
 
 
Η έκθεση αναφέρει, επίσης, ότι το τρέχον σύστημα της προσχεδιασμένης απαξίωσης, της έλλειψης πρόσβασης σε ανταλλακτικά και σε πληροφορίες σχετικά με τις εγγυήσεις και τις δυνατότητες επισκευής, ωθεί τον κόσμο να αγοράζει νέα αγαθά αντί να επισκευάζει τα ήδη υπάρχοντα. Περίπου το 59% των καταναλωτών δε γνωρίζει ότι η νόμιμη ελάχιστη διάρκεια εγγύησης στην ΕΕ είναι τα δύο έτη.