Οι αλλαγές στα τέλη κυκλοφορίας για τα νέα ΙΧ

Οι αλλαγές στα τέλη κυκλοφορίας για τα νέα ΙΧ

 

 

Νέο τρόπο υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας των οχημάτων που θα ταξινομηθούν από την 1η Ιανουαρίου 2021 καθιερώνει το υπουργείο Οικονομικών.
 
Νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπει ότι τα νέα τέλη θα υπολογίζονται με βάση το νέο ευρωπαϊκό πρότυπο μέτρησης ρύπων (WLTP) που θα εφαρμόζεται για τα οχήματα που θα ταξινομηθούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα ή την Ευρωπαϊκή Ένωση/ΕΟΧ από το νέο έτος. Με το νέο σύστημα οι μετρούμενοι ρύποι ανά όχημα είναι σχετικά υψηλότεροι σε σχέση με το προηγούμενο πρότυπο (NEDC) αλλά με παρεμβάσεις στους συντελεστές υπολογισμού δεν επέρχονται σημαντικές αλλαγές στο ύψος των τελών που βαρύνουν τους κατόχους των ΙΧ.
 
Ειδικότερα:
 
- για τα οχήματα που ταξινομήθηκαν ή θα ταξινομηθούν για πρώτη φορά έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2020 ο υπολογισμός των ετήσιων τελών κυκλοφορίας θα συνεχίσει να υπολογίζεται με την υφιστάμενη κλίμακα που ισχύει από τον Νοέμβριο 2010 και με βάση το προηγούμενο πρότυπο ρύπων. Η κλίμακα αυτή έχει ως εξής:
- σε οχήματα που ταξινομούνται για πρώτη φορά από την 1-1-2021 εφαρμόζεται το νέο πρότυπο υπολογισμού των ρύπων και τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται με βάση τον παρακάτω πίνακα
 
newsbeast.gr