Έκτακτο επίδομα 400 ευρώ: Οι μακροχρόνιοι άνεργοι του ΟΑΕΔ που θα το λάβουν - Ποια η διαδικασία

Έκτακτο επίδομα 400 ευρώ: Οι μακροχρόνιοι άνεργοι του ΟΑΕΔ που θα το λάβουν - Ποια η διαδικασία

 

 

Σύμφωνα με την απόφαση που υπέγραψαν οι υπουργοί Οικονομικών και Εργασίας, υλοποιώντας σχετική δέσμευση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ως προς τα μέτρα στήριξης οικονομικά ασθενέστερων πολιτών που πλήττονται από τον κορωνοϊό, μέχρι το τέλος του 2020, 130.000 μακροχρόνιοι άνεργοι αναμένεται να λάβουν εφάπαξ επίδομα 400 ευρώ.
 
Το επίδομα των 400 ευρώ θα δοθεί σε κάθε μη επιδοτούμενο μακροχρόνια άνεργο, εγγεγραμμένο στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, που συμπληρώνει 12μηνη τουλάχιστον ανεργία από 1ης/3/2020 έως και 20/11/2020 που δημοσιεύτηκε η απόφαση.
 
​Εξαιρούνται του επιδόματος όσοι έλαβαν την εφάπαξ οικονομική ενίσχυση με την απόφαση του Απριλίου.
 
Διαδικασία καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης
 
Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου 1 πραγματοποιείται από τον ΟΑΕΔ κατόπιν έγκρισης από το ΔΣ του Οργανισμού, μετά από οίκοθεν έλεγχο στο μητρώο ανέργων και σχετική εισήγηση των αρμοδίων Διευθύνσεων,
 
Από τον οίκοθεν έλεγχο του ΟΑΕΔ διαπιστώνονται για κάθε δικαιούχο τα παρακάτω στοιχεία:
 
α) Η διατήρηση της ιδιότητας του μακροχρόνια άνεργου κατά τη δημοσίευση της παρούσας,
 
β) το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο,
 
γ) ο αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 
δ) ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (AMΚΑ),
 
ε) ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ),
 
στ) ο αριθμός του ατομικού ή κοινού τραπεζικού λογαριασμού, καθώς και ο διεθνής αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού (IBAN).
 
Οι δικαιούχοι οφείλουν να επικαιροποιήσουν τα ως άνω στοιχεία στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΑΕΔ εντός χρονικού διαστήματος που θα ορίσει ο ΟΑΕΔ.
 
Η καταβολή της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ολοκληρώνεται την 31/12/2020.
 
pronews.gr