Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η σύσταση της Αστυνομικής Υποδιεύθυνσης Μυκόνου

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η σύσταση της Αστυνομικής Υποδιεύθυνσης Μυκόνου

 

Σπουδαία νέα για την Μύκονο και την πολυπόθητη δημιουργία Αστυνομικής Υποδιεύθυνσης στο νησί. Στο χθεσινό (13.11.2020) Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, δημοσιεύθηκε το Προεδρικό Διάταγμα 93 με το οποίο ρυθμίζονται θέματα προσωπικού και οργάνωσης Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στο άρθρο 51 του Π.Δ. μεταξύ άλλων αναφέρεται η σύσταση της Αστυνομικής Υποδιεύθυνσης  Μυκόνου, η οποία υπάγεται στην Διεύθυνση Αστυνομίας Κυκλάδων. 

Κατόπιν αυτού αναμένεται το Οργανόγραμμα της νέας υπηρεσίας και η σταδιακή στελέχωση της. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Δήμος Μυκόνου έχει παραχωρήσει κτήριο στο παλιό λιμάνι και έχει προχωρήσει στην κατάλληλη διαμόρφωσή του για τις ανάγκες και την στέγαση της νέας υπηρεσίας.