Εργαζόμενοι γονείς: Πως θα πάρουν άδεια ειδικού σκοπού

Εργαζόμενοι γονείς: Πως θα πάρουν άδεια ειδικού σκοπού

 

 

Τη δυνατότητα να πάρουν άδεια ειδικού σκοπού έχουν οι εργαζόμενοι γονείς. Το μέτρο καλύπτει τους γονείς, των οποίων τα παιδιά πηγαίνουν στο νηπιαγωγείο, στο δημοτικό ή στο γυμνάσιο.  Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο, το μέτρο της άδειας ειδικού σκοπού χορηγείται υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις για όλο το διάστημα που διαρκεί η αναστολή λειτουργίας των σχολείων, χωρίς να χρειάζεται να εκδοθεί νέα ρύθμιση. 
 
 
Ουσιαστικά πρόκειται για ένα «μεικτό» μοντέλο άδειας για να μπορέσουν οι γονείς να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα, που έχει δημιουργήσει η εξάπλωση του κορωνοϊού. Δηλαδή χορηγούνται τρεις ήμερες άδειας που ακολουθείται από τη χορήγηση μίας ημέρας ετήσιας κανονικής άδειας, σχήμα το οποίο επαναλαμβάνεται κυκλικά ανά τέσσερις ημέρες. Αναλυτικότερα, οι δύο πρώτες ημέρες χορηγούνται με αποδοχές από τον εργοδότη, η τρίτη ημέρα επιδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό και η τέταρτη ημέρα αφαιρείται από την ετήσια κανονική άδεια του εργαζόμενου. 
 

 

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα να καλυφθούν και οι εργαζόμενοι, που έχουν ήδη εξαντλήσει το δικαίωμα της ετήσιας κανονικής άδειας για το  2020. Ειδικότερα μπορεί να δηλωθεί οποιαδήποτε άλλη νόμιμη άδεια δικαιούται ο εργαζόμενος, είτε αυτή χορηγείται με αποδοχές είτε χωρίς αποδοχές. Ενδεικτικά αναφέρεται η άδεια  λόγω ασθένειας τέκνου, η άδεια άνευ αποδοχών κ.α.
 
vraduni.gr