Η ενίσχυση της κοινωνικής συμπερίληψης μέσα από τον κλασσικό αθλητισμό: νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+ Sports για την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κυκλάδων

Η ενίσχυση της κοινωνικής συμπερίληψης μέσα από τον κλασσικό αθλητισμό: νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+ Sports για την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κυκλάδων

 

Τη μεγαλύτερη βαθμολογία στην τελική κατάταξη των εγκεκριμένων Προγραμμάτων Συνεργασίας (Collaborative Partnerships) ERASMUS+ Sport για το 2020 κατέκτησε το νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα στο οποίο θα συμμετέχει ω; μοναδικός εταίρος εκ μέρους της Ελλάδας η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κυκλάδων. (https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/web_publication_of_results_-_sport_scp.pdf) 
 
Το πρόγραμμα ονομάζεται SmatchS: Sports organizations Matching Social inclusion issues», δηλαδή «οι Αθλητικοί Φορείς βοηθούν στα ζητήματα Κοινωνικής Συμπερίληψης», παίζοντας με τη λέξη  match στον τίτλο του!   
 
Συμμετέχουν οι εξής οργανισμοί από διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
 
CEPE - Sports Council of Pla de l’Estany (Καταλονία, Ισπανία)
OFIS - office intercommunal des sports Pays de Redon (Γαλλία)
SAD – Sport Algés e Dafundo (Πορτογαλία)
UniGraz – Karl-Franzens-Universität Graz, Πανεπιστήμιο του Γκρατζ, Ινστιτούτο Αθλητικής Επιστήμης (Αυστρία)
Δήμος Πεγείας, (Κύπρος)
 
Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 30 μήνες και ξεκινά την 01-01-2021. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία των 6 παραπάνω φορέων από το χώρο του αθλητισμού, οι οποίοι επιθυμούν να συμβάλουν με τις κοινές τους προσπάθειες στην προώθηση της κοινωνικής συμπερίληψης και των ίσων ευκαιριών στον αθλητισμό. Αφορά σε παιδιά 8-14 ετών μεταναστευτικής/προσφυγικής καταγωγής  όσον αφορά την διευκόλυνση τους σε αθλητικές δραστηριότητες. 
 
Εκ μέρους της Ελλάδας, η συμμετοχή της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κυκλάδων, με την εμπειρία και τεχνογνωσία της καθώς έχει τα πολυάριθμα μέλη στις αναπτυξιακές ηλικίες, επιθυμεί να συμβάλει στην πανευρωπαϊκή προσπάθεια για την ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας αποτελεσματικής συλλογής δεδομένων, εγκυροποίησης και αξιολόγησης του αντίκτυπου που έχει ο αθλητισμός στην κοινωνική συμπερίληψη.