Τελευταία συνεδρίαση του απερχόμενου Περιφερειακού Συμβουλίου στις 27/8

Τελευταία συνεδρίαση του απερχόμενου Περιφερειακού Συμβουλίου στις 27/8

 

 

Η τελευταία συνεδρίαση της απερχόμενης Περιφερειακής Αρχής θα πραγματοποιηθεί στις 27 Αυγούστου στη Σύρο. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι επτά και η ώρα έναρξης 11:00 το πρωί. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σε αίθουσα του Επιμελητηρίου Κυκλάδων. Αναλυτικά τα θέματα του Συμβουλίου και οι εισηγητές:
 
ΘΕΜΑ 1ο Επικύρωση πρακτικών της 7ης/15-7-2014 συνεδρίασης του
Περιφερειακού Συμβουλίου
 
ΘΕΜΑ 2ο Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Π/Υ Β΄ τριμήνου 2014.
Εισηγητής : κ. Γ. Μακρυωνίτης
 
ΘΕΜΑ 3ο 6η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Κυκλάδων έτους
2014
(Επικαιροποιήσεις Οικονομικών Στοιχείων, Εγγραφές Υποέργων
Συντηρήσεων Οδικών +ικτύων Νησιών ΠΕ Κυκλάδων, κ.λπ.)
Εισηγητής : κ. Γ. Πουσσαίος
 
6η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος +ωδεκανήσου έτους
2014
Εισηγητής : κ. Φ. Χατζηδιάκος
 
ΘΕΜΑ 4ο Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014 -
2020.
Εισηγητής : κ. Α. Χατζηιωάννου
 
ΘΕΜΑ 5ο Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το
Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών 2014-2025.
Εισηγητής : κ. Α. Χατζηιωάννου
 
ΘΕΜΑ 6ο Ενημέρωση Μελών Π.Σ. (Λήψη σχετικής Απόφασης) για την
χορήγηση Παράτασης για το έργο «ΠΣ πρ. ΝΑΚ & ΥΠ.ΠΟ. &
Τουρ. για την συνέχιση Ανασκαφών στο Λιμάνι της
Σχοινούσας».
Εισηγητής : κ. Γ. Πουσσαίος
 
ΘΕΜΑ 7ο 'Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Υπουργείου Δικαιοσύνης
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων +ικαιωμάτων για την υλοποίηση του
έργου με τίτλο : "Αποκατάσταση βιβλιοδεσίας των φθαρμένων
βιβλίων κτηματολογίου Ρόδου".
Εισηγητής : κ. Φ. Χατζηδιάκος