Ανακοίνωση του Δήμου Μυκόνου για τις παραλίες

Ανακοίνωση του Δήμου Μυκόνου για τις παραλίες

 

 

Ο Δήμος Μυκόνου καλεί τους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο νησί και έχουν εκμισθώσει, με σύμβαση παραχώρησης απλής χρήσης, τμήματα παραλιών για την θερινή σεζόν 2020 όπως:
 
ΑΜΕΣΑ και λόγω της λήξης της τουριστικής  περιόδου, να επιμεληθούν για την απομάκρυνση των λυόμενων κατασκευών που τους εξυπηρέτησαν κατά την θερινή περίοδο (σκίαστρα ομπρελοκαθίσματα, ανεμοφράκτες κλπ.) κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του νόμου (του Ν. 2971/2001 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υπ΄ αρ. 47458 ΕΞ 2020/15.5.2020 (Β΄ 1864) και 56468 ΕΞ 2020/5.6.2020 (Β΄ 2198) κοινές υπουργικές αποφάσεις.
 
Ομοίως να επιμεληθούν,  για την καθαριότητα των κατά περίπτωση παραλιών και των πέριξ των αυτών καταστημάτων δημόσιων χώρων, για την τήρηση της αισθητικής των προσόψεων των παράλιων κτιρίων, καθώς και των καταστημάτων στους οικισμούς, ώστε να εξασφαλίζεται η ευπρέπεια των κτισμάτων και να αποφεύγεται ο χαρακτήρας της εγκατάλειψης. 
 
Το μοναδικό φυσικό περιβάλλον του νησιού μας, απαιτεί τον σεβασμό όλων, δημιουργώντας την αναγκαιότητα μιας ενιαίας και πειθαρχημένης διαχείρισής του.
Δεν πρόκειται μόνο για τη νομιμότητα. Πρόκειται και για την ορθώς νοούμενη υγιή και αειφορική τουριστική ανάπτυξη.
 
 
 
Η Αντιδήμαρχος
Ντίνα Σαμψούνη