Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Μύκονο λόγω εκτέλεσης εργασιών του ΟΤΕ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Μύκονο λόγω εκτέλεσης εργασιών του ΟΤΕ

 

 

 

Λόγω εκτέλεσης εργασιών σε οδόστρωμα για την αποκατάσταση τεχνικών προβλημάτων σε έργα του Ομίλου Εταιρειών Ο.Τ.Ε., που θα πραγματοποιηθούν στη νήσο Μύκονο, αποφασίζουμε την απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων την 01-11 2020 και κατά τις ώρες 09:00 - 14:00 σε ανώνυμη δημοτική οδό, η οποία άρχεται από τα σχολεία του «Πετίναρου» μέχρι την μάντρα του ΞΥΔΑΚΗ – ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ε.Π.Ε.
 
Η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από παράλληλες οδούς.
 
Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται για την τοποθέτηση και τη συντήρηση της απαιτούμενης οδικής σήμανσης, καθώς, επίσης και για τη λήψη όλων των μέτρων που απαιτούνται για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και την αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων σύμφωνα με τα αρ. 9 και 10 του Ν. 2696/99 ‘’Περί Κ.Ο.Κ.’’ ως ισχύει.
 
Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 52 του Ν.
2696/99 ‘’Περί Κ.Ο.Κ.’’ ως ισχύει.