Ο Δήμος Μυκόνου ανακοινώνει την άμεση δρομολόγηση της προκήρυξης για διαγωνισμούς δύο σημαντικών έργων

Ο Δήμος Μυκόνου ανακοινώνει την άμεση δρομολόγηση της προκήρυξης για διαγωνισμούς δύο σημαντικών έργων

 

 

 

Ο Δήμος Μυκόνου ανακοινώνει την άμεση δρομολόγηση της προκήρυξης που αφορά στους διαγωνισμούς δύο σημαντικών έργων για το νησί μας, συνολικού προϋπολογισμού ύψους 680.734 χιλιάδων ευρώ.
 
Ειδικότερα, πρόκειται για τα έργα «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του σχολικού κτιρίου ΕΠΑΛ Δήμου Μυκόνου», συνολικού προϋπολογισμού 341.700,00 ευρώ και «Εφαρμογές εικονικής & επαυξημένης πραγματικότητας για την προβολή του πολιτιστικού και τουριστικού αποθέματος της Μυκόνου», συνολικού προϋπολογισμού 339.034,00 ευρώ (επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 150.000 ευρώ). 
 
Τα παραπάνω έργα, έλαβαν σχετική έγκριση επί των τευχών διακήρυξης από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης), κατόπιν εξέτασης της νομιμότητας της διαδικασίας διακήρυξης, βάσει του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και τους όρους της απόφασης ένταξης της πράξης και θα χρηματοδοτηθούν από κρατικά  και κοινοτικά κονδύλια.
 
Ο Δήμαρχος Μυκόνου, Κωνσταντίνος Κουκάς, δήλωσε σχετικά:
 «Η προσπάθεια αναβάθμισης των υποδομών στο νησί μας και η αξιοποίηση όλων των εναλλακτικών χρηματοδοτικών εργαλείων αποτελεί σταθερή και αδιαπραγμάτευτη επιλογή της Δημοτικής μας αρχής. 
Στη συγκεκριμένη περίπτωση διασφαλίζονται οι απαραίτητοι πόροι για την υλοποίηση δύο σημαντικών έργων στον τομέα της εκπαίδευσης και του πολιτισμού με σημαντικό αποτέλεσμα στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιών μας,  αλλά και την περαιτέρω ανάδειξη της Μυκόνου ως κορυφαίου τουριστικού, αλλά και σύνθετου πολιτισμικού προορισμού. 
Θα ήθελα για άλλη μία φορά να επισημάνω τη σημαντική δουλειά των υπηρεσιών μας, αλλά και την ουσιαστική και παραγωγική συνεργασία με την Περιφέρεια».